Съобщение по чл.32 от ДОПК от 07.06.2021г.

Публикувана на Понеделник, 07 Юни 2021 11:26
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 85
Големина на шрифта

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК ОТ 07.06.2021Г.

 

Във връзка с просрочени задължения за местни данъци и такси Общинската администрация е подготвила това съобщение, за да Ви връчи Акт за установяване на просроченото задължение и заплащането му в определен срок.

С публикуването на това съобщение Ви уведомяваме , че съгласно чл.32 от ДОПК е започнала процедура „Връчване чрез прилагане към досието „ поради това, че не сте намерен на адреса за кореспонденция за да Ви бъде връчен документ / Акт за установяване на задължение по местни данъци и такси .

В случай че не се явите до изтичане на 14-дневния срок от поставяне на съобщението , съответния документ или акт се прилага към преписката и се счита за редовно връчен, след което се пристъпва към действия за принудително събиране на вземането / включително и чрез съдебен изпълнител /.

 

 

община ТОПОЛОВГРАД

ОТДЕЛ “ ФСДБМДТ “

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

1/07.06.2021 г.  

 

До                  ДЕСИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ          

Име/наименование на задълженото лице)

ЕГН

*********

Адрес за кореспонденция

гр. СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА, ул.“РАЗЛЪКА“ №6, вх.А, ет.1, ап.1

Адрес по чл.8 от ДОПК

гр. СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА, ул.“РАЗЛЪКА“ №6, вх.А, ет.1, ап.1

 

 

     

 

            Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОТДЕЛ “ ФСДБМДТ “ гр.Тополовград , при Калина Петкова на длъжност: старши инспектор , от 8,00 до 17,00 часа, за връчване на

Акт за установяване на задължения по деларация № 000012/04.08.2016г., № 000105/18.11.2019г. и №000001/01.04.2021г.

            В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Дата на поставяне на табло: 07.06.2021 г.

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2021 г.

 

            Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение

в