Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Бююккъръщаран чрез по-добро представяне на културното наследство

Публикувана на Четвъртък, 05 Декември 2019 09:53
Написана от общ.Тополовград
Посещения: 276
Големина на шрифта

"Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Бююккъръщаран чрез по-добро представяне на културното наследство"

Цел:Общата цел на проекта е да се повиши туристическата привлекателност на трансграничния район на Бююккъръщаран и Тополовград чрез по-добро иазползване на културното наследство и свързаната инфраструктура. Специфичните цели на проекта са: 1) подобряване на условията и инфраструктурата, свързана с културен туризъм;

Стойност:220 925,13 евро

Продължителност:24 месеца

Финансираща организация:Програма Интеррег ТГС  България-Турция 2014-2020

Дата на стартиране:21.11.19 г.