Структура на общинска администрация

Публикувана на Вторник, 10 Ноември 2015 11:15
Написана от админ
Посещения: 19820
Големина на шрифта

logo-Obshtina T-dО Б Л А С Т   Х А С К О В О

О Б Щ И Н А     Т О П О Л О В Г Р А Д

 

гр.Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-21-40, 5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

С Т Р У К Т У Р А

 

на Делегирана държавна дейност „Общинска администрация“ Тополовград,

съгласно Решение № 27/ 20.12.2019 год. на Общински съвет Тополовград

 

по ред

 

Структурни звена

Численост на персонала

1

Обща численост на персонала

60.5 бр.

2.

Кмет на Община Тополовград

1 бр.

3.

Кмет на кметство

6 бр.

4.

Кметски наместник

9 бр.

5.

Заместник кметове

3 бр.

6.

Обща численост на персонала, намалена с изборните длъжности и органите на власт по чл. 19 от ЗА, техните заместници и кметските наместници

 

41.5 бр.

7.

На пряко подчинение на кмета

2.5 бр.

8.

Обща администрация:

Дирекция „Управление на човешките ресурси и административно обслужване”

 

 

11 бр.

9.

Специализирана администрация:

Отдел „Финансово счетоводни дейности, бюджет и местни данъци и такси”

Отдел „Общинска собственост и икономическо развитие”

Отдел „Проекти, програми, устройство на територията”

Отдел „Хуманитарни и социални дейности”

28 бр. в т.ч.:

 

8

8

7

5