За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Проект на наредби

Големина на шрифта

 

СПРАВКА за постъпили предложения по проект на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Тополовград /на основание чл.26,ал.5 от ЗНА/ (публикувано:26.05.2021г.)-изтегли

 

 


 

Докладна записка oтносно Проект на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Тополовград - изтегли публикувано на 27.04.2021г.

 

Мотиви към Проект на нова Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Тополовград-изтегли публикувано на 27.04.2021г.

 

Проект : Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Тополовград-изтегли публикувано на 27.04.2021г.

 

 

 

 


 

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Тополовград 2021-2024г.(08.04.2021)-изтегли

 


 

 

 Наредба за придобиване, притежаване и отглежданена домашни и селскостопански животни на териториятанаобщина Тополовград-изтегли

Проект:Приемане   на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни и селскостопански животни на територията на община Тополовград-изтегли


 

Раздел "ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ"към програма за опазване на околната среда Община Тополовград 2021-2027-изтегли

Програма за опазване на околната среда Община Тополовград 2021-2027-изтегли 

Програма за управление на отпадъците на Община Тополовград 2021-2027-изтегли 

 


 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА oтносноПроект на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Тополовград - изтегли (публикувано:26.03.2021г.)

МОТИВИ към Проект на нова Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Тополовград-изтегли (публикувано:26.03.2021г.)

МОТИВИ към Проект на нова Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Тополовград (публикувано:27.10.2020г.)-изтегли

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА oтносноПроект на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Тополовград (публикувано:27.10.2020г.)-изтегли

ПРОЕKТ : Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Тополовград (публикувано:27.10.2020г.)-изтегли

Обява ТБО за 2020г.(публикувана:04.12.2019г.)-изтегли

Проект: Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград(публикувана:04.12.2019г.)–изтегли

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА относно  Определяне на размера на „такса битови отпадъци“ и одобряване на план-сметка на разходите по дейности по чл.66 ал.1. от ЗМДТ за 2020г. в Община Тополовград(публикувана:04.12.2019г.)-изтегли

ПЛАН - СМЕТКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА"  ЗА 2020г.-изтегли

 

Проект: ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД , ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 483 / 31.01.2019г.(публикувана:04.12.2019г.)–изтегли

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА относно промяна в НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД , ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 483 / 31.01.2019г.(публикувана:04.12.2019г.)-изтегли

Справка облог-постъпления по видове данъци по години-изтегли

                                   

Проект:Изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Тополовград, приета с Решение №319/28.09.2019г. на ОбС-Тополовград.(публикувана:24.06.2019г.)–изтегли

 

 

Приемане на Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград, публикувана на 12.03.2019г. - изтегли

 

Проект: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Тополовград(публикувано:14.12.2018г.)-изтегли

 

Проект: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Тополовград(публикувано:05.12.2018г.)-изтегли

 

Проект:Изменение на Наредба за реда за упражняване на правата на собственост нa Община Тополовград в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, приета с Решение №233/30.06.2009г. на ОбС-Тополовград.(публикувано:12.04.2018г.)-изтегли

 

Справка по чл. 26, ал.5 от ЗНА (публикувано: 19.09.2017 г.) - изтегли

 

Проект:Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Тополовград(публикувано:14.08.2017г)-изтегли

 

Проект за изменение на Наредба за управление на общинските пътища в Община Тополовград/публикувано:26.06.2017г-изтегли

 

Проект:Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград(публикувано:21.04.2017г.)-изтегли

 

Проект: Изменение и допълнение на чл.1, ал.2 и чл.22,ал.6,т.2 от Наредба за управление на общинските пътища в ОбщинаТополовград (публикувано:24.03.2017)-изтегли

 

 

Проект за изменение на  Наредба за определяне условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Тополовград(публикувано:22.03.2017г.)-изтегли

 

Проект: Промяна на базисните / начални / наемни цени за общински жилищни имоти в община Тополовград определени с Тарифа на базисните ( начални ) наемни цени за отдаване под наем на общински имоти/Приложение1 към НРПУРОбИ от 2008г(публикувано:24.02.2017г).-изтегли

 

Проект:Наредба за допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОбИ/ към Тарифа за базисните /началните/ наемни цени за отдаване под наем/аренда на имоти – общинска собственост – земеделски земи – Приложение 1 към НРПУРОбИ на територията на Община Тополовград(публикувано:23.02.2017г.)-изтегли

 

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2013 Г. НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД - ИЗТЕГЛИ

 

Допълнение към Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013г.-Решение на Обс-изтегли
Приложение 1
-изтегли

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1265488
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
199
453
652
1262740
9299
23121
1265488

Вашето IP: 188.40.100.180
Час: 2021-10-25 13:51:56

Времето в Тополовград

opak