Начало

От 27.09.2021г.Българският Червен кръст съвместно с Община Тополовград започва предоставянето на индивидуални пакети с хранителни продукти

Категория: Новини
Публикувана на Понеделник, 20 Септември 2021 14:09
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 41
Големина на шрифта

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТОПОЛОВГРАД

 

  В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещи се лица, съфинансирана от ЕС, Българският Червен кръст съвместно с Община Тополовград започва предоставянето на индивидуални пакети с хранителни продукти на общо 663 уязвими български граждани в общината.

        

  Раздаването на хранителните продукти ще започне от 27.09.2021 г. и ще продължи до 29.10.2021 г. /всеки работен ден от 13,00 ч. до 17,00 ч./, съгласно изготвен график за област Хасково. Временния пункт за раздаване на продуктите тази година е с ново местоположение с адрес: гр. Тополовград, ул. „Христо Смирненски“ № 34 /бивша Мототехника/.

 

  Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получат хранителни пакети с основни хранителни продукти, в зависимост от броя на членовете на семейството :

  Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане.

  Право на подпомагане по програмата имат:

1. лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2019 г./2020 г.);

2. майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД през м. юли 2021г.

3. лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2020/2021;

4. лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия (до 369 лв.) и получават месечна добавка за социална интеграция по чл.70 от ЗХУ през м. юли 2021 г.

5. лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД през м. юли 2021г.

6. лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД през м. юли 2021 г., а по отношение на еднократните помощи - за периода 01.01.2021 - 31.07.2021 г.;

7. лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2021 г.-31.07.2021 г.

Допълнителна информация всички правоимащи лица могат да получават в Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Тополовград и във временния пункт за раздаване на хранителните продукти.

 

       Призоваваме посетителите за добросъвестност и отговорност, по отношение спазването на въведените противоепидемичните мерки, свързани с разпространението COVID – 19 /използване на маски за еднократна или многократна употреба и спазване на физическа дистанция/!

 

            Красимира Узунова

            Председател на Общински съвет на БЧК - Тополовград