Начало

Отвори врати „Детски кът“

Категория: Новини
Публикувана на Вторник, 03 Август 2021 15:21
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 345
Големина на шрифта

10 МИЛИОНА ДУШИ С НОВА РАБОТА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЕСФBG Funds                                                      logo-Obshtina T-d                                                    Информация за Индикативна работна програма за 2021 г. на Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси“ | eufunds

                                                                           ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

                                                                                 ОБЛАСТ ХАСКОВО

 


 

              Отвори врати „Детски кът“

 

От 26.07.2021 г. отвори врати „Детски кът“, създаден по проект „Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград” по процедура чрез подбор BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“. Проектът е насочен към осигуряване на почасови грижи за децата на служителите в община Тополовград.

Детският кът е позициониран в Североизточното крило на втори етаж на общинска сграда/бивша детска ясла, предоставен за ползване по проекта. В помещение са обособени отделни зони за работа на назначените възпитатели с различните възрастови групи. Осигурено е необходимото обзавеждане и оборудване на помещението за полагане на почасови грижи за деца. За създаване на приятна среда за децата и осигуряване на ежедневни интересни занимания, бяха закупени детски масички, столчета, игри, пъзели, дъски за рисуване, игри за малки и големи - конструктори, магнити, комплекти за рисуване – флумастери, моливи, бои, пластилини, книжки, енциклопедии и др.

Създаването на детския кът ще подпомогне родителите в грижите за децата им, като по този начин ще допринесе за тяхната по-добра професионална реализация, а от друга страна ще повиши производителността на труда в общината, като се намали броя на закъсненията и отсъствията от работа и се повиши мотивацията на заетите лица (родители), а всичко това резултира в по-качествена заетост.

 

Заповядайте при нас !

 


 

BG05M9OP001-1.096 "Детски кътове" 

Проект:„Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград “

Договор№ BG05M9OP001-1.096-0018-C01

Процедурата се осъществява с подкрепата на Европейския социален фонд