За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Начало

ВТОРА ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ CB005.2.21.083 СЕ ПРОВЕДЕ В ТУРЦИЯ

Големина на шрифта

Проект: "Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Бююккъръщаран чрез по-добро представяне на културното наследство", реф. № CB005.2.21.083,

Договор за БФП № РД-02-29-274/20.11.2019

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция, CCI No 2014TC16I5CB005

Приоритетна ос 2: Устойчив туризъм

Специфична цел 2.1 Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната инфраструктура

 

ВТОРА ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ CB005.2.21.083 СЕ ПРОВЕДЕ В ТУРЦИЯ

 

 На 29 и 30.09.2020 г. се проведоха мероприятия, свързани с изпълнението на проект Община Тополовград "Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Бююккъръщаран чрез по-добро представяне на културното наследство", реф. № CB005.2.21.083. Община Тополовград изпълнява проектa в партньорство с Община Бююккъръщаран, Р. Турция. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция, CCI No 2014TC16I5CB005, Договор за БФП № РД-02-29-274/20.11.2019

 Официална откриваща пресконференция се състоя в град Бююккъръщаран, Р. Турция, с която партньорите от турската община представиха проекта, който се изпълнява съвместно от двете община.   Основен акцент се даде на инвестиция, част от обхвата на проекта, а именно: ремонт и оборудване на многофункционална зала в Центъра за Култура и Изкуства Бюккъръщаран. Сътрудничеството между Община Тополовград и Община Бююккъръщаран, Р. Турция ще продължи в рамките на 24 месеца. Общата цел на проекта е да се повиши туристическата привлекателност на трансграничния район на Бююккъръщаран и Тополовград чрез по-добро използване на културното наследство и свързаната инфраструктура. Специфичните цели на проекта са: подобряване на условията и инфраструктурата, свързана с културен туризъм.

 Основните дейности по проекта, които ще се реализират от община Тополовград са свързани с подобряване на енергийната ефективност на сградата на Читалище “Св. Св. Кирил и Методий - 1894” - Тополовград, където се организират национални и международни събития от културния календар на Тополовград. Съпътстващи дейности са управление на проекта, информация и публичност, надзор на строителството и официални откривания на обектите на интервенция.

 Дейностите по проекта ще имат за резултат подобряване на условията и инфраструктурата, свързана с културния туризъм в трансграничния регион на Бююккъръщаран и Тополовград, популяризиране на културното наследство на трансграничния регион на двете съседни държави, повишаване на туристическата привлекателност на района, развитие на устойчив туризъм, който ще осигури добър бизнес климат, заетост, по-малко бедност, по-малко миграция и обезлюдяване.

 Целевите групи, които ще бъдат засегнати от проекта са: Жители на Община Тополовград (10572 жители) и Община Бююккъръщаран (5924 жители), Посетители на културни събития в Бююккъръщаран (10000 души) и посетители на читалището в Тополовград – 6000 души (включително участници в събития и практикуващи артисти и клубове), общинска администрация (Тополовград – 177 души, Бююккъръщаран – 87 души), служители на читалището в Тополовград – 11 души.

Продължителност на проекта: 24 месеца

Начална дата: 21.11.2019

Крайна дата: 20.11.2021

Общ бюджет: 419 332.70 Евро

Това беше втора среща между двамата партньори и техните екипи за управление. На срещите, след официалната пресконференция, бяха поставени срокове за изпълнение на дейностите по проекта, които следва да бъдат реализирани.

 Откриващата пресконференция в град Бююккъръщаран, Р. Турция беше предвидена да се реализира доста по- рано във времето, но в предвид пандемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID 19 и затварянето на турската граница, събитията се проведоха със закъснение от одобрения план- график.

Към момента Община Тополовград събира оферти по текущата процедура за избор на изпълнител за извършване на основния ремонт на сградата на читалището, а партньорът от Турция е във финална фаза на изготвяне на документациите за своите две тръжни процедури, свързани със строителните дейности и доставките, предвидени в проекта от турска страна.

 Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Тополовград и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.

 

turcia 09.2020 2 2

turcia 09.2020 2 1

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1127181
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
47
389
1124
1122467
11312
15242
1127181

Вашето IP: 66.249.64.153
Час: 2021-06-23 05:18:45

Времето в Тополовград

opak