Начало

Предстоят работни срещи за изтготвяне на стратегия за ВОМР

Категория: Новини
Публикувана на Сряда, 09 Март 2016 11:55
Написана от Любов Узунова
Посещения: 1303
Големина на шрифта


    

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със изпълнението на тристранен договор № РД50-164/ 07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности» на мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от Программа за развитие на селските райони 2014-2020 г. между Община Тополовград, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие „Раплащателна агенция”  Ви уведомяваме, че предстоят еднодневни  работни срещи за консултиране подготовката на стратегията за ВОМР на следните дати:

За публичния сектор: на 18 март 2016 г. , от 10,00 часа, в гр.Тополовград, пл. „Освобождение” №1, залата на Общински съвет – Тополовград;

За нестопанския сектор: на 21 март 2016 г. , от 10,часа в гр.Тополовград, ул. „Драма” №3, Бизнес център „Терзиевата къща”;

За стопанския сектор: на 22 март 2016 г. , от 10,00 чака в гр. Тополовград, ул. „Драма” №3, Бизнес център „Терзиевата къща”.