Декларации по чл.12 ЗПУКИ на кметове и кметски наместници

Публикувана на Сряда, 24 Февруари 2016 11:28
Написана от админ
Посещения: 33205
Големина на шрифта

Декларации по чл.12 ЗПУКИ на кметове и кметски наместници

 

                          Декаларация по чл.12, т.1,във            Декларация по чл.12,т.2,във

                          връзка с чл.5 от ЗПУКИ                         връзка с чл.14 от ЗПУКИ

 

АНА ДИМИТРОВА                       изтегли                                          изтегли                                       

АНТОНИЯ ЙОРДАНОВА             изтегли                                          изтегли          

ДИАНА ТЕРЗИЕВА                                                                 изтегли          изтегли

ДИМИТЪР СЕМЕРДЖИЕВ         изтегли                                          изтегли          

ЕЛЕНА АТАНАСОВА                   изтегли                                          изтегли        

ЕЛЕНА ПЕТРОВА                       изтегли                                          изтегли          

ГАЛИНА ИВАНОВА                                                                изтегли          изтегли

ГАЛИНА КОЛЕВА                                                                   изтегли          изтегли

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА                изтегли                                         изтегли          

ГЕРГАНА ГИНЕВА                       изтегли                                         изтегли        

ГИНКА САЛАМУРОВА                 изтегли                                         изтегли        

ГОСПОДИНКА ЙОРДАНОВА      изтегли                                         изтегли          

ИРИНА СТОЯНОВА                    изтегли                                          изтегли          

ИВАНКА ДОЙЧЕВА                     изтегли                                         изтегли          

ЖЕЛЯЗКА ПОПОВА                    изтегли                                         изтегли          
ЖИВКА ХРИСТОВА                     изтегли                                         изтегли          

 ЖУЛИЕТА ЙОРДАНОВА            изтегли                                          изтегли          

 КАЛИНА ЛЮЦКАНОВА              изтегли                                          изтегли         

КАТЯ ПЕТРОВА                           изтегли                                          изтегли

ЛИЛЯНА ГАДЖЕВА                     изтегли                               

МАРГАРИТА АРАБАДЖИЕВА                                                изтегли          изтегли

МАРИАНА СТОЯНОВА               изтегли                                         изтегли        

МАРИНА ИВАНОВА                    изтегли                                         изтегли        

МИЛЕНА ИВАНОВА                    изтегли                                         изтегли          

МИТКА ИВАНОВА                       изтегли                                         изтегли

НАДКА ДИНЧЕВА                       изтегли                                         изтегли

НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА             изтегли                                         изтегли

НЕЛА КОСТОВА                          изтегли                                         изтегли          

ПЕТЯ ДИМИТРОВА                    изтегли                                         изтегли         

РАДКО АТАНАСОВ                     изтегли                                         изтегли

РОСА МИХАЙЛОВА                                                               изтегли          изтегли

РУМЯНА СЕИЗОВА                    изтегли                                         изтегли

СТАНКО СТАНКОВ                     изтегли                                         изтегли         

СТЕФКА КОСТОВА                     изтегли                                         изтегли

СТЕЛИАНА ДИМОВА                 изтегли                                         изтегли          

СТОЯН СТОЯНОВ                      изтегли                                         изтегли

ТАНЯ СТАМОВА                                                                     изтегли          изтегли

ТАТЯНА ТАШЕВА                                                                   изтегли          изтегли

ТЕНЮ ТЕНЕВ                            изтегли                                         изтегли

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА                     изтегли                                          изтегли

ВЕНЕЛИНА ВАСИЛЕВА             изтегли                                          изтегли        

 ЗЛАТКА ЗАМОВА                       изтегли                                           изтегли

ВИДА КОСТОВА                          изтегли                                           изтегли

ВЕСЕЛИНА АНДОНОВА                                                         изтегли         изтегли

ТАНЯ ЩЕРЕВА                                                                        изтегли         изтегли

ТАНЯ БАКАЛОВА                                                                    изтегли         изтегли

СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ                изтегли                                            изтегли

РУМЯНА МИЛАНОВА                                                             изтегли         изтегли

ПЕНКА КАРЕВА                                                                       изтегли         изтегли

НЕДЯЛКА УЗУНОВА                                                                изтегли        изтегли

МИЛЕТА ЯКЪПОВА                                                                 изтегли         изтегли

МИГЛЕНА РАШЕВА                     изтегли                                             изтегли

МАРИЯ НИКОЛОВА                                                                  изтегли       изтегли

МАЯ СПАСОВА                           изтегли                                              изтегли

ЛАЗАРИНА ЛАЗАРОВА              изтегли                                              изтегли

КРАСИМИРА ЯТАКЧИЕВА                                                       изтегли        изтегли

КРАСИМИРА АТАНАСОВА         изтегли                                              изтегли

КОСТАДИНКА СТОЯНЧЕВА                                                    изтегли         изтегли

КОСТА КОЛАРОВ                       изтегли                                   

КИРИЛ КИРИЛОВ                       изтегли                                              изтегли

КАТЯ ГОСПОДИНОВА                изтегли                                              изтегли

ИВАН ЗАМОВ                                                                           изтегли       изтегли

ИРИНА ИЛИЕВА                         изтегли                                              изтегли

 ГЕОРГИ КИРЯКОВ                    изтегли                                              изтегли

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА                 изтегли                                              изтегли

ДИАНА ГЕОРГИЕВА                                                                изтегли       изтегли

ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА       изтегли                                              изтегли

АТАНАСКА МИХАЛЕВА             изтегли                                              изтегли

 АНТОАНЕТА ХРИСТОВА         изтегли                                               изтегли

РАДОСТИНА ДЕШЛИЕВА         изтегли                                   изтегли       изтегли

 ВИОЛЕТА ГОСПОДИНОВА                                                      изтегли       изтегли

 СТАНКА КЕРАНОВА                                                                 изтегли        изтегли

 РАДКА ЦОНЕВА                                                                        изтегли        изтегли

  НАТАЛИЯ ЧОБАНОВА                                                             изтегли        изтегли

  МАРГАРИТА ШИВАЧЕВА                                                         изтегли        изтегли

 ИРИНА СЕМЕРДЖИЕВА                                                           изтегли        изтегли

 ХРИСТО КОЛАРОВ                                                                    изтегли        изтегли

 ЕЛЕНА НИКОЛОВА                                                                    изтегли        изтегли

 ДИАНА ЛАФЧИЕВА                 изтегли                                       изтегли        изтегли

  АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА   изтегли                                        изтегли        изтегли 

 БОЖИН БОЖИНОВ                изтегли                                                  изтегли

 НАСКО СТОЯНОВ                  изтегли                                                  изтегли

 МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА      изтегли                                                 изтегли

 КРАСИМИР КОСТОВ              изтегли                                                 изтегли

 МАРИЯ КАРАИВАНОВА         изтегли                                                 изтегли

 ТОДОР ДИМИТРОВ                изтегли                                                 изтегли

 ХРИСТИНА МАВРЕВА            изтегли                                                 изтегли

 ЯНИТА БОРИСОВА                изтегли                                                  изтегли

 ВАСИЛ ВАСИЛЕВ                   изтегли                                                  изтегли

 МАРИЯ СУЛЕВА                     изтегли                                                  изтегли

 СТАНКА СТРАТИЕВА             изтегли                                                  изтегли

 ТОДОРКА АРНАУДОВА         изтегли                                                  изтегли

 ХРИСТО ИЛЧЕВ                     изтегли                                                  изтегли

 ЯНКО БОГДАНОВ                  изтегли                                                  изтегли

 СВЕТЛА ЛЮЦКАНОВА          изтегли                                                  изтегли

 АТАНАС ГАДЖЕВ                  изтегли                                                   изтегли

 ВЕЛИКО ГОЧЕВ                     изтегли                                                   изтегли