Регистри

Публикувана на Събота, 14 Март 2015 17:31
Написана от админ
Посещения: 12337
Големина на шрифта

Публичен регистър на издадените технически паспорти на строежи

 

Публичен регистър на издадените разрешения за изработване и промяна на ПУП

 

Публичен регистър на издадените разрешения за строеж

 

Публичен регистър на издадените решения и заповеди за одобряване на ПУП

 

Публичен регистър на издадените удостоверения за въвеждане на строеж в експлоатация

 

Публичен регистър на разпоредителните сделки в Община Тополовград  за 2015 г.

 

Публичен регистър на разпоредителните сделки в Община Тополовград през 2014 г.

 

Регистър за хода на изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 

Регистър на сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост в Община Тополовград