За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Програми на Общински съвет

Големина на шрифта

Общинска Програма за закрила на детето за 2021г. в община Тополовград, приета с Решение №227/26.05.2021г. - изтегли

Програма за опазване на околната среда на община Тополовград 2021-2027г. с раздел "Лечебни растения", приета с решение №246 по т.24 от Дневен ред от 26.05.2021г./ - изтегли, прил.1  и 2 - изтегли

Програма за управление на отпадъците на община Тополовград 2021-2027 година /приета с решение №246 по т.24 от Дневен ред от 26.05.2021 г./ - изтегли

Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Тополовград за периода 2021-2024 година /приета с решение №245 по т.23 от Дневен ред от 26.05.2021г./ - изтегли

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 година (Приета с Решение №166 по т.3 от дневния ред от 29.01.2021г.) - изтегли

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Тополовград 2020-2030г.,(приета с Решение №61 по т.2 от дневния ред/30.04.2020г)  .-изтегли

Отчет –2019г. за  изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Тополовград -изтегли

План за действие за общински концесии в Община Тополовград за 2020г. - изтегли

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 година (Приета с Решение №30 по т.2 от дневния ред/31.01.2020г.) -изтегли

Годишен отчет –2019г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управление на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ -изтегли

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Тополовград за периода 2019-2022г.(публикувано:20.01.2020г.)-изтегли

Отчет –2018г. за  изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Тополовград - изтегли
 
Годишен отчет –2018г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност - изтегли
 
Общинска програма за енергийна ефективност на община Тополовград за периода 2018-2021 г. - изтегли
 
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019 година - изтегли
 
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 година - изтегли
 
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017година - изтегли
 
Програма за развитие на читалищната дейност в община Тополовград за 2017 година - изтегли
 

Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Тополовград за периода 2017-2020 година -изтегли

 

Програма за развитие на туризма в община Тополовград 2015-2020 година - изтегли

 

Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Тополовград за периода 2013-2016 година - изтегли

 

Програма за управление на Община Тополовград за мандат 2011-2015 година - изтегли

 

Годишна програма за развитие на читалищната дейност - 2015 г.- изтегли

 

Общинска програма за закрила на детето за 2015 г. -изтегли

 

Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2013-2020 г. на Община Тополовград - изтегли

 

Програма за опазване на околната среда 2014-2020 г. - изтегли

 

Общинска програма за закрила на детето - 2014 г. - изтегли

 

Програма за развитие на туризма в Община Тополовград за периода 2009 - 2013 г. -  изтегли

 

Програма за управление на общинската собственост - 2016 г. -  изтегли

 

Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета -  изтегли

 

 

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1265467
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
178
453
631
1262740
9278
23121
1265467

Вашето IP: 157.55.39.131
Час: 2021-10-25 12:19:29

Времето в Тополовград

opak