Декларации по чл.35 за Общински Съвет

Публикувана на Петък, 10 Януари 2020 14:26
Написана от админ
Посещения: 1858
Големина на шрифта

Декларации по чл. 35 за Общински Съвет

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ

НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

/2019-2023/

входящ

дата

вид

декларация

Име, фамилия

длъжност

забележка

1

 

09.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

изтегли

Янко Илиев

общински съветник

 

2

 

09.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

изтегли

Силвия Георгиева

общински съветник

 

3

 

09.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

изтегли

Коста Стойчев

общински съветник

 

4

 

09.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

изтегли

Петър Янчев

общински съветник

 

5

 

09.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

изтегли

Митко Батчев

общински съветник

 

6

 

09.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

изтегли

Красимир Иванов

общински съветник

 

7

 

09.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

изтегли

Добромира Николова

общински съветник

 

8

09.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

изтегли

 

Стоян Пильонов

 

кмет на кметство

 

9

09.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

част I ИМУЩЕСТВО

част II ИНТЕРЕСИ–изтегли

10

10.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

изтегли

 

Тодорка Арнаудова

 

кмет на кметство

 

11

10.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

част I ИМУЩЕСТВО

част II ИНТЕРЕСИ–изтегли

12

10.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

изтегли

 

Надка Динчева

 

кмет на кметство

 

13

10.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

част I ИМУЩЕСТВО

част II ИНТЕРЕСИ–изтегли

14

 

10.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

изтегли

Атанас Анастасов

общински съветник

 

15

 

10.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

изтегли

Борис Борисов

общински съветник

 

16

 

10.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

изтегли

Тодор Коджаманов

общински съветник

 

17

 

10.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

изтегли

Васил Сяров

общински съветник

 

18

 

10.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

изтегли

Наско Стоянов

общински съветник

 

19

 

10.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

изтегли

Пламен Минчев

общински съветник

 

20

 

10.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

изтегли

Кера Спирова

общински съветник

 

21

 

10.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

изтегли

Светла Михайлова

общински съветник

 

22

10.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

изтегли

Катя Господинова

общински съветник

 

23

10.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

изтегли

 

Виолета Георгиева

кмет на кметство

 

24

10.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

част I ИМУЩЕСТВО

част II ИНТЕРЕСИ–изтегли

25

10.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

изтегли

 

Тенчо Димитров

кмет на кметство

 

26

10.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

част I ИМУЩЕСТВО

част II ИНТЕРЕСИ–изтегли

27

10.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

изтегли

 

Христо Илчев

кмет на кметство

 

28

10.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

част I ИМУЩЕСТВО

част II ИНТЕРЕСИ–изтегли

29

10.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

част I ИМУЩЕСТВО

част II ИНТЕРЕСИ–изтегли

Янко Младенов

кмет на кметство

 

30

 

10.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

част I ИМУЩЕСТВО

част II ИНТЕРЕСИ–изтегли

Янита Борисова

кмет на кметство

 

31

11.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

част I ИМУЩЕСТВО

част II ИНТЕРЕСИ–изтегли

Васил Василев

кмет на кметство

 

32

 

11.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

изтегли

Божин Божинов

кмет на община

 

33

 

11.12.2019г.

чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

изтегли

Банко Банков

общински съветник