Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост - помещения, находящи се в Тополовград

Публикувана на Сряда, 11 Септември 2019 13:53
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 69
Големина на шрифта

logo

О Б Л А С Т   Х А С К О В О 

О Б Щ И Н А     Т О П О Л О В Г Р А Д

гр.Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-21-40,5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">oba_Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

На основание Заповед № 490 / 09.09.2019 г. на Кмета на Община Тополовград

 

О Б Я В Я В А:

 

     Търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост за срок от 5 /пет/ години, а именно:

-                     Помещения с обща площ 140 кв.м., находящи се на втори етаж в масивна двуетажна сграда – „СТОЛОВА” със ЗП 182 кв.м., попадаща в УПИ II, кв.65 по ПУП на гр.Тополовград, с адрес: гр.Тополовград, ул.”Свобода” №3-5, имотът е частна общинска собственост -АОС №193/06.03.2000г., при начална тръжна цена 224,00 лв. без ДДС и 268,80лв. с ДДС.

 

 

Търгът да се проведе на 26.09.2019 г. от 14.00 часа в залата на ОбС – Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 03.10. 2019 г. от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота да се внесе в касата на ОбА- Тополовград , в размер на 22.40 лв.

Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 25.09.2019 г., съответно до 16:00 часа на 02.10.2019 г.

Оглед на обекта: всеки работен ден до 25.09.2019 г., съответно до 02.10.2019 г.

За информация: тел. 0470 / 5 33 45