Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост, с н.т.п. “нива”, за срок от 10 /десет/ стопански години, за имот находящ се в землището на с. Капитан Петко войвода, общ. Тополовград

Публикувана на Понеделник, 26 Август 2019 14:26
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 93
Големина на шрифта

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

logo

О Б Л А С Т   Х А С К О В О 

О Б Щ И Н А     Т О П О Л О В Г Р А Д

гр. Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

На основание Заповед № 432/19.08.2019 г. на Кмета на Община Тополовград

 

ОБЯВЯВАМ :

 

   търг с явно наддаване за отдаване   под наем на земеделски земи – частна общинска собственост с н.т.п. “нива” , за срок 10 / десет / стопански години, за имот находящ се в землището на с. Капитан Петко войвода, общ. Тополовград, както следва:

по ред

землище

поземлен имoт с

идентифи

катор по КККР

 

 

№ по пред-

ходен план по КВС

площ

в кв.м.

ка

те

го

рия

н.т.п

местност

 

АОС

нач. год. тр. наем-

на цена лв./г.

де-

по-

зит за

учас-

тие в

търг

10%

  1.  

с. Капитан Петко войвода

24013.1.80

001080

91524

VI

нива

Бялата

пръст

939 зз/

19.01.

2010 г.

732,19

73,22

 

Началните годишни наемни цени за земеделските имоти, са определени съгласно Решение № 241 по т.2 от Протокол №21/30.03.2017 г. на ОбС – Тополовград.

Търгът да се проведе на 10.09.2019 г. от 14:00 ч. в залата на ОбС Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 17.09.2019 г. от 14:00 ч. в залата на ОбС Тополовград.

   ДЕПОЗИТ в размер на 10% от началната годишна тръжна наемна цена за поземления имот, да се внесе в касата на ОбА, преди датата на провеждане на търга.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за всеки отделен имот, се закупува от центъра за информация, гише № 1, срещу 30,00 лв. без ДДС /36,00 лв. с ДДС/ .

КРАЕН СРОК за подаване на документи за участието в търга – до 16:00                                             часа на 09.09.2019 г. и съответно до 16:00 часа на 16.09.2019 г.

 

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ:

   Към момента на сключване на ДОГОВОРА за НАЕМ, първата годишна наемна вноска, да бъде изплатена изцяло .

ОГЛЕД на имота, всеки работен ден до датата, предхождаща датата на търговете.

За информация-тел. 0470/5-33-45

 

ИЗТЕГЛИ ОБЯВАТА