Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот- публична общинска собственост

Публикувана на Сряда, 24 Октомври 2018 09:13
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 111
Големина на шрифта

О Б Л А С Т   Х А С К О В О

                            О Б Щ И Н А     Т О П О Л О В Г Р А Д

гр.Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-21-40,5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

            На основание Заповед №533/23.10.2018г. на Кмета на Община Тополовград

О Б Я В Я В А:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем  на имот- публична общинска собственост, а именно:

Съгласно Заповед № 533 /23.10.2018 г.- отдаване под наемна на част от имот-публична общинска собственост

 

Търг с явно наддаване, за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, а именно:

   -Общински терен с площ 60 кв.м. , находящо се в кв. 75 по ПУП на гр. Тополовград, за разполагане на преместваем обект за търговска дейност – слънцезащитно съоръжение, при начална месечна наемна цена 96.00 лв. без ДДС, 115.20лв. с ДДС.

 

            Търгът да се проведе на 12.11.2018 г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.

            При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 19.11.2018 г. от 14:00 часа залата на ОбС- Тополовград.

            Депозит в размер на 10% от годишната наемна цена да се внесе в касата на ОбА- Тополовград.

            Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги срещу цена от 50.00 лв. без ДДС и 60.00 лв. с ДДС.

           

            Документите за участие в търговете се приемат в стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги до 16:00 часа на 09.11.2018г.,съответно до16:00 часа на 16.11.2018г.

            Оглед на обектите: всеки работен ден до 11.11.2018г., съответно до 18.11.2018 г.

           За информация: тел. 0470 / 5 33 45