Търг с явно наддаване за продажба на с имот – частна общинска собственост УПИ XXIII с площ 260 кв.м.,за жилищно строителство в кв.30 по ПУП на гр.Тополовград

Публикувана на Петък, 27 Юли 2018 11:31
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 132
Големина на шрифта

О Б Л А С Т   Х А С К О В О

      О Б Щ И Н А     Т О П О Л О В Г Р А Д

гр.Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-21-40,5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

На основание Заповед № 392 / 24.07.2018 г. на Кмета на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А:

 

         Търг с явно наддаване за продажба на следния имот – частна общинска собственост, а именно:

 

       -УПИ XXIII с площ 260кв.м., за жилищно строителство в кв.30 по ПУП на гр. Тополовград, – АОС № 361 / 27.08.2002 г., при начална тръжна цена 2 300,00 лв. без ДДС и 2 760,00 лв. с ДДС.

 

     Търгът за имота ще се проведе на: 10.08.2018 г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 14.08. 2015 г. от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота да се внесе в касата на ОбА.

     Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

   Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 09.08.2018 г ,съответно до 16.00 ч. на 14.08.2018 г.

     Оглед на имота: всеки работен ден до 09.08.2018 г., съответно до 14.08.2018 г.

 

                          

За информация: тел. 0470 / 5 33 45