Търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

Публикувана на Четвъртък, 05 Юли 2018 15:58
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 171
Големина на шрифта

О Б Л А С Т   Х А С К О В О

                            О Б Щ И Н А     Т О П О Л О В Г Р А Д

гр.Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-21-40,5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

На основание Заповед № 363 / 05.07.2018 г.

на Кмета на Община Тополовград,

 

 

О Б Я В Я В А:

 

     Търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, а именно:

          - УПИ ХXII с площ 315 кв.м., за жилищно строителство в кв.30 по ПУП на гр. Тополовград- АОС № 365 / 27.08.2002 г. при начална тръжна цена в размер на 2 700лв. без ДДС , 3 240лв. с ДДС

          - УПИ ХXIII с площ 330 кв.м., за жилищно строителство в кв.30 по ПУП на гр. Тополовград- АОС № 366 / 27.08.2002 г. при начална тръжна цена в размер на 2 760лв. без ДДС , 3 312лв. с ДДС

 

     Търгът за имота да се проведе на: 27.07.2018 г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.

 

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 03.08.2018 г. от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота да се внесе в касата на ОбА, а именно за УПИ XXII – 270лв.,за УПИ XXIII – 276лв.

 

     Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 26.07.2018 г., съответно до 16.00 ч. на 02.08.2018 г.

   Оглед на имота: всеки работен ден до 26.07.2018 г., съответно до 02.08.2018 г.

 

                          

За информация: тел. 0470 / 5 33 45