За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

Обява и списък на имотите с НТП "пасище, мера" и "ливада" определени за индивидуално ползване за стопанската 2018-2019 г. в Община Тополовград

Големина на шрифта

Обява за разпределение на пасища, мера и ливади

/Заявление по чл. 37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99,ал.1 от ППЗСПЗЗ/

    

     Във връзка с предстоящото разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, заявления по образец се приемат от 01.03.2018 г. до 10.03.2018 г. в Информационния център на Община Тополовград, към което се прилагат следните документи:

- копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;

- копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

- копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;

- декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд "Земеделие", към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.

 

Списък/Приложение 1/-изтегли

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Времето в Тополовград

Тополовград в google maps

Посетители

676303
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
21
583
1674
669346
13615
7492
676303

Вашето IP: 40.77.167.77
Час: 2019-03-23 05:00:07

opak