За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

Обява за прием на заявления по чл.37и, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 99, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ

Големина на шрифта

logo-Obshtina T-d   О Б Щ И Н А     Т О П О Л О В Г Р А Д

 

О Б Я В Я В А

 

     Прием на заявления по чл.37и, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 99, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

 

 

 

     Заявления се подават от 01.03.2017 г. до 10.03.2017 г. в деловодството на община Тополовград /стая №1 – Информационен център/ от собственици или ползватели, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади.

     Лицата подават заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните, до кмета на общината, на територията на която е регистриран животновъдният им обект в срок до 10 март. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице

2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър

3. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице

4. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд „Земеделие”, към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, одобрен от министъра на земеделието и храните.

   Образец на заявления могат да бъдат получени в общинска администрация Тополовград, ет.2, стая 26

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Времето в Тополовград

Тополовград в google maps

Посетители

675275
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
62
271
646
669346
12587
7492
675275

Вашето IP: 157.55.39.84
Час: 2019-03-20 06:47:30

opak