Открит конкурс за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейности маркиране на насаждения и дървета за сеч от горски територии,общинска собственост-Обект № 1,землище с.Българска поляна

Публикувана на Понеделник, 22 Юни 2020 16:40
Написана от общ.Тополовград
Посещения: 169
Големина на шрифта

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГРАФИК

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТ МАРКИРАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ И ДЪРВЕТА ЗА СЕЧ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

ПРОТОКОЛ №1/10.07.2020г.(публикуван:14.07.2020г.)

ЗАПОВЕД 355/14.07.2020г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ (публикувана:15.07.2020г.)

ДОГОВОР №1/30.07.2020г. МАРКИРАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ ПРЕДВИДЕНИ ЗА СЕЧ/публикувано:12.08.2020г./

ДОГОВОР №2/30.07.2020г. ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА  ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН/публикувано:12.08.2020г./