Открит конкурс за продажба на прогнозни количества дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейности маркиране на насаждения и дървета за сеч от горски територии общинска собственост

Публикувана на Четвъртък, 08 Март 2018 10:06
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 474
Големина на шрифта

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ-ПРИЛ.1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ-ПРИЛ.2

ДЕКЛАРАЦИЯ-ПРИЛ.3

ДЕКЛАРАЦИЯ-ПРИЛ.4

ДЕКЛАРАЦИЯ-ПРИЛ.5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ-ПРИЛ.6

ДЕКЛАРАЦИЯ-ПРИЛ.7

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ,СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА-ПРИЛ.8

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ МАРКИРАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ И ДЪРВЕТА ЗА СЕЧ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

ПРОТОКОЛ №1/28.03.2018г.-стр.1,стр.2,стр.3,стр.4 /публикувано:05.04.2018г./

ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ-стр.1,стр.2/публикувано:05.04.2018г/

ДОГОВОР МАРКИРАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ/публикувано:24.04.2018/

ДОГОВОР ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА  ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН/публикувано:24.04.2018/