За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Съобщение за отмяна на Решение № 334 по т.9 от 30.11.2017 г. и прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия на обекти –публична общинска собственост

Големина на шрифта

 

О Б Л А С Т   Х А С К О В О

О Б Щ И Н А     Т О П О Л О В Г Р А Д

гр.Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

     На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.60.ал.1,т.4 от Закона за концесиите отм. и във връзка с § 4 ,ал.1 от ПЗР на ЗК,във връзка с решение № 350/31.01.2018 г.,т.5 , Общински съвет Тополовград

 

РЕШИ:

 

I.Отменя решение № 334 по т.9 от 30.11.2017 г. и прекратява процедурата за предоставяне на концесия на обекти –публична общинска собственост:

 

 1.1.Язовир „Синапово” -   имот № 000365 /идентичен с парцел № 532/, с площ 5.46 дка, в землището но с.Синапово, общ.Тополовград, АОС № 3-Я/25.08.1998г.  

 1.2. Язовир „Грънчарката” - имот № 000188, с площ 19.658 дка, в землището на с.Мрамор, общ.Тополовград, АОС № 131-Я/06.01.2000г.

 1.3. Язовир „Ивалъка” - имот № 000112, с площ 106.020 дка, в землището на с.Орлов дол, общ.Тополовград, АОС № 127-Я/05.01.2000г.

 1.4. Язовир – имот № 000634, с площ 13.307 дка, местност „Градище”, в землището на с.Срем, общ.Тополовград, АОС № 192-Я/30.05.2001г.

 1.5. Язовир – имот № 000025, с площ 18.510дка, местност”Еневец”, в землището на с.Срем, общ.Тополовград, АОС № 225-Я/04.02.2010г.

 1.6. Язовир- имот № 24, с площ 16.66 дка, местност „Стопански двор”, в землището на с.Чукарово, общ.Тополовград, АОС № 14-Я/26.08.1998г.

.

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1093037
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
300
761
4714
1071765
25081
40320
1093037

Вашето IP: 114.119.146.38
Час: 2021-04-17 16:36:38

Времето в Тополовград

opak