Съобщение за отваряне на ценови оферти

Публикувана на Понеделник, 25 Август 2014 09:11
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 1903
Големина на шрифта

Съобщение за отваряне на ценови оферти на допуснатите кандидати за избор на изпълнител с предмет: Избор на изпълнител за извършване на Одит по проект "Доизграждане на канализационна, съпътстваща водопроводна мрежа и нова ПСОВ гр. Тополовград"

изтегли