За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

П О К А Н А за провеждане на пресконференция

Големина на шрифта


                                           П О К А Н А


За провеждане на откриваща пресконференция по
Проект : „Повишаване капацитета на община Тополовград за социално включване на етнически и уязвими групи чрез социални иновации”, финансиран  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,  по процедура BG05M9OP001-4.001  „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”,  съфинансирана от европейския съюз чрез „Eвропейския социален фонд”

 
      На 15.01.2018 г. от 11:00 часа в залата на Общински съвет -Тополовград, ще се проведе откриваща пресконференция за представяне на проект „Повишаване капацитета на община Тополовград за социално включване на етнически и уязвими групи чрез социални иновации”  № BG05M9OP001-4.001-0033–С01, изпълняван от Община Тополовград.

  Дневен ред
11:00 ч. – Регистрация на участниците;
11:15 ч. – Представяне на проекта;
11:45 ч. – Дискусия и въпроси, свързани с Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и изпълнението на проект „Повишаване капацитета на община Тополовград за социално включване на етнически и уязвими групи чрез социални иновации”;
12:30 ч. – Закриване на пресконференцията.


Община Тополовград кани заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят с целите, дейностите и резултатите от проекта.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31