За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Списък на заличените лица - БАЛОТАЖ

Големина на шрифта

Списък на заличените лица - БАЛОТАЖ

 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област ХАСКОВО, община ТОПОЛОВГРАД
         населено място ГР.ТОПОЛОВГРАД, кметство ..........., секция № 001
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНДРЕЙ                        ХРИСТОВ                       ХРИСТОВ
                      БИСТРА                        ГЕОРГИЕВА                     ГЕОРГИЕВА
                      ГАЛИНА                        КРАСИМИРОВА                   ТОДОРОВА
                      ГОЦЕ                                                        ПАНОСКИ
                      ДАНИЕЛ                        СТАНИМИРОВ                    КИРОВ
                      ДЕСИСЛАВА                     ДИМОВА                        ТЕЙЛЪР
                      ДОНКА                         СТОИЛОВА                      ГРУДЕВА
                      ЕМИЛ                          ИВАНОВ                        ГЕОРГИЕВ
                      ЕНЙЮ                          АИЕЛЕ                         ДЕГАГА
                      ИВАН                          СТОЯНОВ                       КОСТАДИНОВ
                      ИВАНКА                        СТОИЛОВА                      ФИНКЕ
                      ИНА                           СЕРГЕЕВА                      МАРАНГОЗ
                      КАЛИНА                        НИКОЛОВА                      СЛАВОВА
                      КИРИЛ                         СТАНИМИРОВ                    КИРОВ
                      КРАСЕН                        ВЕСЕЛИНОВ                     КОСТОВ
                      КРАСИМИР                      МИЛЧЕВ                        ХРИСТОЗОВ
                      ЛЕНКО                         АНГЕЛОВ                       ДИМИТРОВ
                      МАРГАРИТА                     ДИМИТРОВА                     ЧАКАЛОВА
                      МАРИЯ                         АНГЕЛОВА                      ГЕОРГИЕВА
                      МИЛЕН                         НИКОЛОВ                       ПЕТКОВ
                      НИКОЛА                        ХРИСТОВ                       ФАКИРОВ
                      ПЕТКО                         АНАСТАСОВ                     ТОДОРОВ
                      ПЕТЪР                         ГЕОРГИЕВ                      ПАВЛОВ
                      РЕНЕТА                        СТОЯНОВА                      КАРАКАШЕВА
                      СОФИЯ                         АНГЕЛОВА                      АНГЕЛОВА
                      СТОЯНКА                       ГЕОРГИЕВА                     КОСТАДИНОВА
                      СТОЯНКА                       МИТРЕВА                       ДИМИТРОВА
                      ЦВЕТАН                        ИВАНОВ                        СТОЯНОВ
                      ЯНКО                          ВЪЛКОВ                        КРАЕВ
 
 
 
 
 
 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област ХАСКОВО, община ТОПОЛОВГРАД
         населено място ГР.ТОПОЛОВГРАД, кметство ..........., секция № 002
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БОЖИДАР                       ИЛИЕВ                         МИЛАНОВ
                      ВАЛЕНТИН                      ДЕЛЧЕВ                        ШЕКОВ
                      ВЕЛИЧКА                       НИКОЛОВА                      ХРИСТОВА
                      ГЕОРГИ                        ДИМИТРОВ                      КАРАМАНЛИЕВ
                      ГЕОРГИ                        СТЕФАНОВ                      СТОЯНОВ
                      ГРИГОР                        ГЕОРГИЕВ                      ДИШЛИЕВ
                      ДЕЯН                          ВЕЛИКОВ                       ДИМИТРОВ
                      ДИМИТРИНКА                    ГЕОРГИЕВА                     МАРИНА
                      ЕМИЛ                          СЕВОВ                         ИВАНОВ
                      ЗДРАВКА                       ГЕОРГИЕВА                     ГОСПОДИНОВА
                      ИЛИЯ                          МАРИЕВ                        ДЕНКОВ
                      КОЛЮ                          ИЛИЕВ                         ТОНЧЕВ
                      МАРИАНА                       СТАНЧЕВА                      ДИМИТРОВА
                      МАРИЯ                         ИВАНОВА                       КАРАМАНЛИЕВА
                      МАРИЯ                         НЕДЯЛКОВА                     ТОНЧЕВА
                      МАРТИН                        ДЕЯНОВ                        ДИМИТРОВ
                      МИЛЕН                         МИТКОВ                        ДИМОВ
                      МИЛЕН                         ПЕТКОВ                        КОСТОВ
                      НАДЯ                          ИВАНОВА                       ПАВЛОВ
                      НИКОЛАЙ                       ПАВЛОВ                        ТОНЕВ
                      РОСИЦА                        ГЕОРГИЕВА                     ЯКЪПОВА
                      СВЕТОСЛАВ                     ТОШКОВ                        ДЯЛКОВ
                      СИЛВИЯ                        ГЕОРГИЕВА                     КАРАМАНЛИЕВА
                      СТЕФАНИ                       ТРИФОНОВА                     ЯНКОВА
                      ТОНЧО                         ИЛИЕВ                         ТОНЧЕВ
                      ХРИСТО                        ИВАНОВ                        БАБАДЖАНОВ
 
 
 
 
 
 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област ХАСКОВО, община ТОПОЛОВГРАД
         населено място ГР.ТОПОЛОВГРАД, кметство ..........., секция № 003
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТАНАС                        НИКОЛАЕВ                      ГЕНОВ
                      ВАСИЛКА                       СИМЕОНОВА                     АСЕНОВА
                      ВЕСЕЛИН                       ПЕТРОВ                        ГАНЧЕВ
                      ГЕОРГИ                        ПАНЧЕВ                        ГОШЕВ
                      ДАНАИЛ                        ЖЕЛЯЗКОВ                      ЖЕКОВ
                      ДИЛЯНА                        ДИНКОВА                       НЕШЕВА
                      ДИЯНА                         ИВАНОВА                       ШОПОВА
                      ДОБРИНКА                      ГЕОРГИЕВА                     БЛАГОЕВА
                      ЗДРАВКО                       ГЕОРГИЕВ                      ИВАНОВ
                      ИВАН                          ГИНЕВ                         ИВАНОВ
                      ИВАН                          ДИМОВ                         ИВАНОВ
                      КАМЕН                         МИЛЧЕВ                        ТАШЕВ
                      КРЪСТИНА                      ДИМИТРОВА                     КОЛЕВА
                      КУНА                          АНГЕЛОВА                      АТАНАСОВА
                      МАРИЯ                         ХРИСТОВА                      АРИСТИДОВА
                      МИТКО                         ПИЛИЗОНОВ                     ШОПОВ
                      МИТКО                         ХРИСТОВ                       ДИМИТРОВ
                      ПАНЧО                         ГОШЕВ                         АСЕНОВ
                      ПЕТКО                         КОСТОВ                        КОСТОВ
                      ПЕТЪР                         ИВАНОВ                        ИВАНОВ
                      ПЛАМЕН                        ТОДОРОВ                       ПАНАЙОТОВ
                      САМИРА                        ЮСЕФ                          АЛИ
                      СИМЕОН                        РУСЕВ                         ГЕНОВ
                      СТЕФАНКА                      КРЪСТЕВА                      ЕЛКОВА
                      ТОДОР                         ГРОЗЕВ                        ДИМОВ
                      ЯНКО                          ИВАНОВ                        НИКОЛОВ
 
 
 
 
 
 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област ХАСКОВО, община ТОПОЛОВГРАД
         населено място ГР.ТОПОЛОВГРАД, кметство ..........., секция № 004
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛБЕНА                        ИЛИЕВА                        КАРАИВАНОВА
                      АТАНАС                        ТОДОРОВ                       ПЕТРОВ
                      АТАНАСКА                      АНГЕЛОВА                      КУРТЕВА
                      БОЖИДАР                       ГЕОРГИЕВ                      АНДОНОВ
                      ВЕСЕЛИНА                      ПЕТКОВА                       АНДОНОВА
                      ГЕНА                          МИХАЛЕВА                      ЛЮНГВАЛД
                      ГЕОРГИ                        ДИМИТРОВ                      ТАНЕВ
                      ГЕОРГИ                        ТАНЕВ                         ГЕОРГИЕВ
                      ДАНИЕЛА                       ГРИГОРОВА                     ДИМОВА
                      ДИМИТЪР                       ИЛИЕВ                         УРДЖАНОВ
                      ДИМИТЪР                       ПЕТРОВ                        КУРТЕВ
                      ЖИВКА                         ГЕОРГИЕВА                     ТАНЕВА
                      ИЛИЯ                          ДИМИТРОВ                      ТЕМЕЛКОВ
                      ЙОВЧО                         ГЕОРГИЕВ                      ИВАНОВ
                      КАЛИНКА                       ГОСПОДИНОВА                   ТАНЕВА
                      ЛЮБОМИР                       КИРИЛОВ                       ЛАЗАРОВ
                      МИРЕНА                        ИВАНОВА                       ДИМЧЕВА
                      НАТАЛИЯ                       БОЖИДАРОВА                    АНДОНОВА
                      НИНА                          КРУМОВА                       АНДОНОВА
                      ПЕНКА                         ВАСИЛЕВА                      ГРИГОРОВА
                      ПЕТКО                         ЕНЧЕВ                         ПЕТКОВ
                      РАДОСЛАВА                     НИКОЛАЕВА                     СТАНЕВА
                      РУМЕН                         КОСТОВ                        АСЕНОВ
                      СПАСИНА                       КИРИЛОВА                      ТЕМЕЛКОВА
                      СТАНИСЛАВ                     ВАЛЕНТИНОВ                    ГАЧЕВ
                      СТЕФАН                        ГЕОРГИЕВ                      КАРАГЬОЗОВ
 
 
 
 
 
 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област ХАСКОВО, община ТОПОЛОВГРАД
         населено място ГР.ТОПОЛОВГРАД, кметство ..........., секция № 005
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТАНАС                        СТОЯНОВ                       ДИМИТРОВ
                      ВАНЯ                          ЖЕКОВА                        ИВАНОВА
                      ВЕНЕЛИНА                      ЖЕЛЕВА                        ЛИЮ
                      ГЕОРГИ                        ИВАНОВ                        СКЕРЛЕВ
                      ГЕОРГИ                        ИВАНОВ                        ЯНЕВ
                      ГЕОРГИ                        ХРИСТОВ                       ХРИСТОВ
                      ДАНЧО                         ГЕОРГИЕВ                      СКЕРЛЕВ
                      ДИМИТЪР                       НИКОЛОВ                       БАШАЕВ
                      ЕКАТЕРИНА                     ПЕТРОВА                       ЧОБАНОВА
                      ЗВЕЗДЕЛИНА                    ИВАНОВА                       ДЕЛОУ
                      ИВАН                          КРАСИМИРОВ                    УРДЖАНОВ
                      КАТЯ                          СТОЯНОВА                      ДИМИТРОВА
                      КЛИМЕНТИНА                    КОСТАДИНОВА                   ГЕОРГИЕВА
                      КОСТА                         ДЕЧЕВ                         КОСТОВ
                      КРАСИМИРА                     ИВАНОВА                       ДИМИТРОВА
                      МАРИАНА                       КОСТОВА                       КОСТОВА
                      МАРИЯНА                       ПАВЛОВА                       ПЕНКОВА
                      МАРИЯНА                       СЛАВОВА                       ДИМИТРОВА
                      МИЛЕН                         ИЛИЕВ                         МИЛАНОВ
                      МИРОСЛАВА                     ГОЧЕВА                        ХРИСТОВА
                      МИТКО                         КОСТОВ                        МИТЕВ
                      МИХАИЛ                        ДИЧЕВ                         МИХОВ
                      МИХАИЛ                        ДОБРЕВ                        МИХАЙЛОВ
                      НЕДЯЛКО                       ТОДОРОВ                       ГЕОРГИЕВ
                      НИКОЛА                        ВАСИЛЕВ                       НИКОЛОВ
                      НИКОЛАЙ                       ГЕОРГИЕВ                      ИВАНОВ
                      ПЕТЪР                         АНГЕЛОВ                       СТАНКОВ
                      РАДОСЛАВ                      ДИЧЕВ                         МИХОВ
                      РАДОСТИНКА                    СТОЯНОВА                      ЧАЛЪКОВА
                      РОСИЦА                        ДИНЧЕВА                       ДИМИТРОВА
                      САБИЙХА                       ХАЛИЛОВА                      ВАРНАЛЪ
                      СВЕТЛА                        ГОСПОДИНОВА                   ЛЮЦКАНОВА
                      СВЕТОЗАР                      ГЕОРГИЕВ                      ИВАНОВ
                      СИБЕЛ                         САЛИ                          АТУФ
                      СИЛВИЯ                        ЖИВКОВА                       ТОНЕВА
                      СИМЕОН                        ТОДОРОВ                       ВАСИЛЕВ
                      СТЕФКА                        ГОСПОДИНОВА                   КОСТОВА
                      ТОДОР                         ГОСПОДИНОВ                    ТОДОРОВ
                      ФРАНСИСКА                                                   ДИМИТРОВА
                      ЯНОИЛ                         РАШЕВ                         СТОЯНОВ
 
 
 
 
 
 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област ХАСКОВО, община ТОПОЛОВГРАД
         населено място ГР.ТОПОЛОВГРАД, кметство ..........., секция № 006
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БОРИС                         ИВАНОВ                        ПЕТРОВ
                      ВАНЯ                          МИРОСЛАВОВА                   ПЕТРОВА
                      ВИОЛЕТА                       ТОДОРОВА                      ГЕРДЖИКОВА
                      ГЕРГИН                        ИЛИНОВ                        ХУБЕНОВ
                      ДИМО                          МАРКОВ                        ДИМОВ
                      ДИНА                          ЙОВЧЕВА                       РАДЕВА
                      ЕКАТЕРИНИ                     ПЕТРОС                        ТЕОДОСИУ
                      ЕЛЕНКА                        ГЕОРГИЕВА                     ДИМОВА
                      ЖЕЛЯЗКО                       ИЛИЕВ                         ГЕОРГИЕВ
                      ИВАН                          ХРИСТОВ                       КУРТЕВ
                      ИВАНКА                        ГЕОРГИЕВА                     ТОНЕВА
                      КИРИЛ                         ПЕТКОВ                        КИРИЛОВ
                      ЛИЛЯНА                        СТОЯНОВА                      НЕДЯЛКОВА
                      МАРИЯ                         КОЛЕВА                        ПЕТКОВА
                      МАРИЯ                         СТАНКОВА                      КОСТОВА
                      МАРУСЯ                        ГЕОРГИЕВА                     КЬОСЕВА-БОЧКОВА
                      НЕДКА                         ИВАНОВА                       ГЕОРГИЕВА
                      НИКОЛАЙ                       ДИМОВ                         КАДИЕВ
                      НИКОЛАЙ                       ИВАНОВ                        ТАШЕВ
                      ПАВЕЛ                         СТОЯНОВ                       ПАВЛОВ
                      РАДИ                          ВЕЛИКОВ                       РАДЕВ
                      РОСИЦА                        ТОТЕВА                        КОСТОВА-ТЕОДОСИО
                      СВЕТОСЛАВ                     СТЕФАНОВ                      СЛАВОВ
                      СТОЙКА                        ЖЕЛЕВА                        ЯНКОВА
                      СТОЯН                         АТАНАСОВ                      КОЛЕВ
                      ТАНЯ                          ЯНКОВА                        СЛАВОВА
                      ТЕОДОСИЯ-ТЕОДОРА              ПЕТРОС                        ТЕОДОСИУ
                      ТОДОР                         ГЕОРГИЕВ                      ЗАБУНОВ
                      ТОДОР                         ЙОРДАНОВ                      ЛАМБЕВ
 
 
 
 
 
 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област ХАСКОВО, община ТОПОЛОВГРАД
         населено място ГР.ТОПОЛОВГРАД, кметство ..........., секция № 007
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТАНАС                        ДИМИТРОВ                      ГЕОРГИЕВ
                      ВАЛЕНТИНА                     ДИМИТРОВА                     ВЪЛЧЕВА
                      ВЕЛИКО                        КОЛЕВ                         ГОЧЕВ
                      ДИАНА                         ИВАНОВА                       ТРИФОНОВА
                      ДИМИТРИНА                     НЕДЯЛКОВА                     КАРАНИКА
                      ДИЯН                          ИВАНОВ                        АЛЕКСАНДРОВ
                      ДОНКА                         НЕДЯЛКОВА                     НИКОЛОВА
                      ЕКТОР                         ЛУКАС                         КАРАНИКАС
                      ЗДРАВКА                       ВАЛЕНТИНОВА                   НЕДЯЛКОВА
                      ИВАН                          ДИМИТРОВ                      ТРИФОНОВ
                      ИЛИЯ                          ИВАНОВ                        ИЛИЕВ
                      ЙОАНА                         ИВАНОВА                       ТРИФОНОВА
                      ЙОВКА                         КОЛЕВА                        ГОЧЕВА
                      МАРИЕЛА                       ГЕОРГИЕВА                     ПАНАЙОТОВА
                      МАРИЙКА                       АНГЕЛОВА                      АБРАШЕВА
                      МАРИЙКА                       ЗЛАТЕВА                       ГЕОРГИЕВА
                      МАРИЯ                         ИВАНОВА                       ТРИФОНОВА
                      МАРИЯ                         НИКОЛОВА                      СЛАВИЛОВА
                      МАРТИН                        АТАНАСОВ                      ВАСИЛЕВ
                      МИЛЧО                         СЪБОТИНОВ                     МОЛЛОВ
                      МИМИ                          КРАЛЕВА                       БЕЛЕВА
                      МИТКО                         ЯНКОВ                         ХРИСТОВ
                      НАДЯ                          СТОЕВА                        ИВАНОВА
                      НЕДЯЛКО                       ХРИСТОВ                       НЕДЯЛКОВ
                      НЕЛИ                                                        НАХМИА
                      СИМЕОН                        МИТКОВ                        АСЕНОВ
                      ХРИСТО                        ДИНЕВ                         ЯНКОВ
                      ХРИСТО                        СТАНКОВ                       ХРИСТОВ
 
 
 
 
 
 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област ХАСКОВО, община ТОПОЛОВГРАД
         населено място С.БЪЛГАРСКА ПОЛЯНА, кметство ..........., секция № 009
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      КАТИНА                        КОЛЕВА                        ИЛИЕВА
 
 
 
 
 
 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област ХАСКОВО, община ТОПОЛОВГРАД
         населено място С.ДОБРОСЕЛЕЦ, кметство ..........., секция № 010
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДАРИНА                        ДИНЧЕВА                       СТОЯНОВА
                      ИВАН                          ПАВЛОВ                        ИВАНОВ
                      ЙОРДАН                        ГЕОРГИЕВ                      ПЕТКОВ
                      ЙОРДАН                        ИВАНОВ                        СИМЕОНОВ
 
 
 
 
 
 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област ХАСКОВО, община ТОПОЛОВГРАД
         населено място С.КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА, кметство ..........., секция № 011
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДИМИТЪР                       ПАНАЙОТОВ                     КОСТОВ
                      ДОРА                          ДИМИТРОВА                     АНГЕЛОВА
                      ПАНАЙОТ                       ДИМИТРОВ                      КОСТОВ
                      ПЕТКО                         АНГЕЛОВ                       ДИМОВ
 
 
 
 
 
 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област ХАСКОВО, община ТОПОЛОВГРАД
         населено място С.КАМЕННА РЕКА, кметство ..........., секция № 012
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГАНА                          ЖЕЛЕВА                        ГРОЗЕВА
                      МАРИЯ                         СЛАВОВА                       ИЛИЕВА
 
 
 
 
 
 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област ХАСКОВО, община ТОПОЛОВГРАД
         населено място С.КНЯЖЕВО, кметство ..........., секция № 013
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АСЕН                          ИВАНОВ                        АСЕНОВ
                      ВЕЛИЧКА                       СТАМАТОВА                     ДИМИТРОВА
                      ГОСПОДИН                      ДИМИТРОВ                      ГОСПОДИНОВ
                      ДИМИТЪР                       ИЛИЕВ                         ДИМИТРОВ
                      КИРО                          КОСТОВ                        БАХЪРОВ
                      РАЙНА                         ИЛИЕВА                        ДИМИТРОВА
 
 
 
 
 
 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област ХАСКОВО, община ТОПОЛОВГРАД
         населено място С.МРАМОР, кметство ..........., секция № 014
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЕЛЕНА                         ДИМИТРОВА                     ВАРГОВА
                      ЖАНА                          МИХАЙЛОВА                     ГЕОРГИЕВА
                      ИВАН                          МИТКОВ                        ИВАНОВ
                      КАТАЛИНА                      ПАВЛОВА                       МИТЕВА
                      МИТКО                         ГЕОРГИЕВ                      КОСТОВ
                      МИХАИЛ                        ХРИСТОВ                       ШКОДА
                      ФАНИ                          АЛЕКСАНДРОВА                  ИВАНОВА
                      ФАНЯ                          СЪБЕВА                        МИТУШЕВА
 
 
 
 
 
 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област ХАСКОВО, община ТОПОЛОВГРАД
         населено място С.ОРЕШНИК, кметство ..........., секция № 015
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНЕЛИЯ                        ХРИСТОВА                      ЖЕЛЯЗКОВА
                      ГАНКА                         АТАНАСОВА                     СТАНИМИРОВА
                      ГЕОРГИ                        ДИМИТРОВ                      БАКАЛОВ
                      ГЕОРГИ                        ДИМИТРОВ                      ГАНЧЕВ
                      ГРОЗДАН                       ЯНКОВ                         БОЯДЖИЕВ
                      ИВАН                          ПАВЛОВ                        ДИМИТРОВ
                      КАЛИНКА                       ТОДОРОВА                      КОСТОВА
                      КРАСИМИРА                     КИРИЛОВА                      БАДЖАКЛИЕВА
                      МАРИЯН                        НИКОЛАЕВ                      БАДЖАКЛИЕВ
                      МЕТОДИ                        ИВАНОВ                        СТОЯНОВ
                      НАЙДЕН                        КОСТОВ                        НАЙДЕНОВ
                      ТОДОР                         ВАСИЛЕВ                       МИХАЙЛОВ
                      ЦОНКА                         ЙОРДАНОВА                     ТЕРЗИЕВА-ДИМИТРОВА
 
 
 
 
 
 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област ХАСКОВО, община ТОПОЛОВГРАД
         населено място ................., кметство ........... , секция № 016
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНТОНИО                       АСЕНОВ                        МИТКОВ
                      АСЕН                          АТАНАСОВ                      МИТКОВ
                      АСЕН                          ДЕНКОВ                        ДЕНКОВ
                      АСЕН                          МИТЕВ                         МИТКОВ
                      ДЕНКО                         ИВАНОВ                        ДЕНКОВ
                      ЖЕНЯ                          АСЕНОВ                        КАНЕВ
                      МАРИЯНА                       СТОЯНОВА                      ИЛИЕВА
                      РАДОСЛАВ                      МОМЧИЛОВ                      КОЛЕВ
                      СТЕФКА                        МАРИНОВА                      ДЕНКОВА
                      СТОЯНА                        БОГДАНОВА                     ДИМИТРОВА
 
 
 
 
 
 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област ХАСКОВО, община ТОПОЛОВГРАД
         населено място ................., кметство ........... , секция № 017
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНГЕЛ                         ГЕОРГИЕВ                      ЯНЕВ
                      АТАНАС                        КОСТАДИНОВ                    ШЕРЕМЕТОВ
                      ВАСИЛ                         КОЛЕВ                         ТЕНЕВ
                      ВЕНКО                         ГЕОРГИЕВ                      ВЕЛИКОВ
                      ВЕСЕЛИН                       ИВАНОВ                        КОВАЧЕВ
                      ГЕОРГИ                        АНДОНОВ                       ДОНОВ
                      ГОЧО                          ИВАНОВ                        ГОЧЕВ
                      ДАНИЕЛ                        ЙОРДАНОВ                      МИЛОВ
                      ДАНИЕЛ                        НИСТОРОВ                      ВЕЛКОВСКИ
                      ДАНЧО                         ГЕОРГИЕВ                      ДАЧЕВ
                      ДИНКО                         ДИМИТРОВ                      МИХАЙЛОВ
                      ЕМИЛ                          ИВАНОВ                        ПИОНОВ
                      ЗЛАТКО                        СЛАВЧЕВ                       ЗАРЕВ
                      ИВАН                          ЖЕЛЯЗКОВ                      БОЛСУРАНОВ
                      ИВАН                          КОСТОВ                        ТОДОРОВ
                      ИВАН                          ЯНКОВ                         ХРИСТОЗОВ
                      ИЛИЯ                          ВЛАДИМИРОВ                    БОРИСОВ
                      ИЛИЯ                          НАЙДЕНОВ                      ИЛИЕВ
                      КРАСИМИР                      ИЛИЯНОВ                       ТОДОРИНОВ
                      КЪНЧО                         АНДОНОВ                       СТАМАТОВ
                      МАРИЯН                        ПЕЕВ                          ИВАНОВ
                      МИРОСЛАВ                      ГЕОРГИЕВ                      ИВАНОВ
                      МИРОСЛАВ                      СТЕФАНОВ                      ВАНЧЕВ
                      МИРОСЛАВ                      ХРИСТОВ                       ЖЕЛЕВ
                      НЕДЕЛЧО                       ДИМИТРОВ                      РАДАНЧЕВ
                      НИКОЛАЙ                       ДИМИТРОВ                      БОШНАКОВ
                      НУФЕЛ                         РАМАДАН                       МЕХМЕДАЛИ
                      РИДВАН                        САБАХТИН                      МУСТАФА
                      СВЕТОСЛАВ                     ЙОРДАНОВ                      СТАНЧЕВ
                      СЕБАЙ                         РЮСТЕМОВ                      ИЗЕТ
                      СПАС                          НИКОЛОВ                       ГЕОРГИЕВ
                      СТАНОЙ                        ВЕЛКОВ                        СТАНОЕВ
                      СТЕФАН                        ВАСИЛЕВ                       ГАНЕВ
                      СТЕФАН                        НИКОЛОВ                       СТЕФАНОВ
                      ТОНИ                          ИЛИЕВ                         ИЛИЕВ
                      ФИКРИ                         МУСТАФОВ                      АХМЕДОВ
                      ХАБИЛ                         РАМАДАН                       АЛИ
                      ХРИСТО                        ЕМИЛОВ                        ТЕНЕВ
                      ХРИСТО                        ИВАНОВ                        ИНДЖОВ
                      ЯНА                           ГЕОРГИЕВА                     ИНДЖОВА
 
 
 
 
 
 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област ХАСКОВО, община ТОПОЛОВГРАД
         населено място С.СВЕТЛИНА, кметство ..........., секция № 018
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      МАРЕЛИ                        СТОЯНОВ                       ГОСПОДИНОВ
 
 
 
 
 
 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област ХАСКОВО, община ТОПОЛОВГРАД
         населено място С.СИНАПОВО, кметство ..........., секция № 019
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДЕСИСЛАВА                     ДИМЧЕВА                       ПЕЕВА
                      ЕВГЕНИ                        ГЕОРГИЕВ                      ИВАНОВ
                      ИВАН                          ГЕОРГИЕВ                      ПЕТРОВ
                      ИВАНКА                        ИВАНОВА                       НИКОЛОВА
                      ИВЕЛИНА                       НАСКОВА                       ИВАНОВА
                      КАЛИНА                        ХАРАЛАМБЕВА                   ГЕОРГИЕВА
                      МАРИЙКА                       АНГЕЛОВА                      ТЯНКОВА
                      МАЯ                           ЙОРДАНОВА                     ЙЕЕБЕЙО
                      МИРОСЛАВ                      АЛЕКСАНДРОВ                   ТАНЕВ
                      МИТКО                         СЛАВЧЕВ                       ФОТЕВ
                      СЛАВКА                        ПАВЛОВА                       ГЕОРГИЕВА
 
 
 
 
 
 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област ХАСКОВО, община ТОПОЛОВГРАД
         населено място С.СРЕМ, кметство ..........., секция № 020
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДАНАИЛ                        АНАСТАСОВ                     ЖЕЛЯЗКОВ
                      ЗЛАТИН                        ГЕОРГИЕВ                      ИВАНОВ
                      ПЕТЪР                         ГЕОРГИЕВ                      КОСТОВ
                      СТАНИСЛАВА                    ГЕОРГИЕВА                     ГЕОРГИЕВА
                      ХРИСТО                        АНАСТАСОВ                     ЖЕЛЯЗКОВ
                      ЦВЕТАНА                       СТЕФАНОВА                     МИХАЙЛОВА
 
 
 
 
 
 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област ХАСКОВО, община ТОПОЛОВГРАД
         населено място С.УСТРЕМ, кметство ..........., секция № 021
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДОНКА                         СТОЯНОВА                      НАКОВА
                      ЕЛЕНА                         ИВАНОВА                       ГЕОРГИЕВА
                      КОСТАДИН                      ДИМИТРОВ                      ТАЧЕВ
                      КОСТАДИН                      ХРИСТОВ                       КУРТЕВ
                      ПЕТЪР                         КИРОВ                         ТЕРЕВ
                      РАЙНА                         ДИНКОВА                       КАПИТАНОВА
                      РОСИЦА                        НАНКОВА                       ХРИСТОВА
                      СНЕЖА                         ДИМИТРОВА                     ТАЧЕВА
                      ХАППЕ                         СТЕФАНОВА                     ТОДОРОВА
 
 
 
 
 
 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област ХАСКОВО, община ТОПОЛОВГРАД
         населено място ................., кметство ........... , секция № 022
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДРА                    ИВАНОВА                       ЙОВЧЕВА
                      АНГЕЛИНА                      САШЕВА                        ЖЕЛЯЗКОВА
                      ГАЛЯ                          АСЕНОВА                       КРУМОВСКА
                      ГЕОРГИ                        АТАНАСОВ                      КАРАГЬОЗОВ
                      ГЕОРГИ                        ДИМИТРОВ                      ГАЧЕВ
                      ДИМИТЪР                       ДИМИТРОВ                      НИЗАМОВ
                      ДОНКА                         ПАНТЕЛЕЕВА                    КАРАГЬОЗОВА
                      ЕЛЕНА                         МИТКОВА                       МИТЕВА
                      ИВАН                          МИТКОВ                        НИКОЛОВ
                      ИВАН                          СЛАВЧЕВ                       ДИМИТРОВ
                      КАТРИН-МАРИЯ                                                МАКОРТ
                      КОСТА                         ХРИСТОВ                       КОСТОВ
                      НИКОЛАЙ                       ДИМИТРОВ                      НИКОЛОВ
                      РАДОСЛАВ                      МИТКОВ                        АТАНАСОВ
                      СТАНИСЛАВА                    ХРИСТОВА                      ХРИСТОВА
                      ТИНКА                         АТАНАСОВА                     АТАНАСОВА
                      ХРИСТО                        АТАНАСОВ                      ХРИСТОВ
 
 
 
 
 
 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област ХАСКОВО, община ТОПОЛОВГРАД
         населено място ................., кметство ........... , секция № 023
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВАНЯ                          ДИНКОВА                       ГЕОРГИЕВА
                      ГОСПОДИНКА                    МАРИНОВА                      ИЛИЕВА
                      ДИМИТЪР                       ДИМИТРОВ                      ДИНЧЕВ
                      ДИНКО                         ГЕОРГИЕВ                      ДИНЧЕВ
                      ЖИВКО                         ЦОЧЕВ                         АПИКОВ
                      КРАСИМИРА                     ЯНКОВА                        НАЙДЕНОВА
                      МИТКО                         ДОБРЕВ                        ТАШКОВ
                      НЕДЯЛКА                       ГРОЗЕВА                       ДИНЧЕВА
                      ПЕТЯ                          КОЛЕВА                        ДИНЧЕВА
 
 
 
 
 
 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област ХАСКОВО, община ТОПОЛОВГРАД
         населено място С.ЧУКАРОВО, кметство ..........., секция № 024
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГОСПОДИН                      ГРОЗЕВ                        НИКОЛОВ
                      ДЕНКА                         ПЕНЧЕВА                       НИКОЛОВА
                      КАТЕРИНА                      ДИМОВА                        АТАНАСОВА
                      НЕДКО                         НИКОЛОВ                       АСЕНОВ
                      ЯНКА                          НАНЕВА                        АНГЕЛОВА

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Посетители

1027589
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
102
215
102
1023692
9783
5753
1027589

Вашето IP: 157.55.39.220
Час: 2021-02-28 15:37:52

Времето в Тополовград

opak