За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

Декларации по чл.35 за Общинска Администрация

Големина на шрифта

Регистър на декларациите по чл. 35,ал. 1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

№ по ред

Вх.№/дата

Име и фамилия /прикачен файл на декларацията/

Месторабота

Длъжност

1.

1/30.04.2018

Красимира Атанасова

Общ.Тополовград

Нач.отдел“ ППУТ“  

2.

2/30.04.2018

Радостина Дешлиева

Общ.Тополовград

Директор на Д“УЧРАО“

3.

3/30.04.2018

Антоанета Димитрова

Общ.Тополовград

Секретар

4.

4/04.05.2018

Златка Димитрова

Общ.Тополовград

Км.наместник-с.Чукарово

5.

5/04.05.2018

Кирил Киров

Общ.Тополовград

Гл.счетоводител ОбА

6.

6/10.05.2018

Станко Станков

Общ.Тополовград

Гл.счетоводител Звено"С.У"                      

7.

7/10.05.2018

Гергана Стоева

Общ.Тополовград

Спец.“Спортни дейности“

8.

8/10.05.2018

Милена Якъпова

Общ.Тополовград

Мл.експерт“НРПП“

9.

9/10.05.2018

Миглена Рашева

Общ.Тополовград

Мл. експерт „ ППМС“                                 

10.

10/10.05.2018

Лиляна Гаджева

Общ.Тополовград

Техн.сътрудник „Гише“ Д“УЧРАО“

11.

11/10.05.2018

Елена Атанасова

Общ.Тополовград

Деловодител

12.

12/10.05.2018

Маргарита Шивачева

Общ.Тополовград

Ст.спец.деловодство

13.

13/10.05.2018

Лазарина Лазарова

Общ.Тополовград

Мл. експерт "Култура и вероизповедание"     

14.

14/10.05.2018

Диана Лафчиева

Общ.Тополовград

Гл.експерт“АОЧР“

15.

15/10.05.2018

Веселина Андонова

Общ.Тополовград

Специалист ОбС

16.

16/10.05.2018

Таня Щерева

Общ.Тополовград

Ст.специалист ОбС

17.

17/10.05.2018

Силвия Демерджиева

Общ.Тополовград

Архивар ОбС                                   

18.

18/10.05.2018

Митко Димитров

Общ.Тополовград

Гл.експерт“Транспорт“

19.

19/10.05.2018

Таня Карапачова-Стамова

Общ.Тополовград

Ст.спец.“Гражданско състояние“

20.

20/10.05.2018

Христина Калпакова

Общ.Тополовград

Касиер-счетоводство

Звено“Социални услуги“

21.

21/10.05.2018

Галина Иванова

Общ.Тополовград

Ст.спец.“ППУТ“

22.

22/10.05.2018

Ирина Илиева

Общ.Тополовград

Ст.спец.“ППУТ“

23.

23/10.05.2018

Пламена Добрева

Общ.Тополовград

Специалист „Районен техник“

24.

24/10.05.2018

Татяна Ташева

Общ.Тополовград

Мл. специалист "Социална интеграция"

25.

25/10.05.2018

Елена Николова

Общ.Тополовград

Гл.спец.“ППУТ“

26.

26/10.05.2018

Христо Коларов

Общ.Тополовград

Ст.спец.“Незаконно строителство“

27.

27/10.05.2018

Ангел Калайджиев

Общ.Тополовград

Гл.архитект

28.

28/11.05.2018

Иванка Дойчева

Общ.Тополовград

Техн.секретар-Кметство с.Синапово

29.

29/11.05.2018

Димитрина Узунчева

Общ.Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство с.Орешник

30.

30/11.05.2018

Живка Христова

Общ.Тополовград

Техн.сътрудник-

Кметство с.Мрамор

31.

31/11.05.2018

Мая Янкова-Спасова

Общ.Тополовград

Мл.експерт “ЧР и ЛС“

32.

32/11.05.2018

Радко Атанасов

Общ.Тополовград

Ст.специалист строителство

33.

33/14.05.2018

Иван Замов

Общ.Тополовград

Мл.експерт“ОМП“

34.

34/14.05.2018

Гинка Саламурова

Общ.Тополовград

Спец.“Канцелария на кмета“

35.

35/14.05.2018

Теню Тенев

Общ.Тополовград

Гл.лесничей

36.

36/14.05.2018

Ирина Семерджиева

Общ.Тополовград

Началник отдел"ФСДБМДТ"

37.

37/14.05.2018

Димитър Семерджиев

Общ.Тополовград

Ст.сътрудник“Охрана“

38.

38/14.05.2018

Костадинка Стоянчева

Общ.Тополовград

Гл.специалист“ГРАО“

39.

39/14.05.2018

Атанаска Михалева

Общ.Тополовград

Ст.експерт“Образование,

мл.дейности и спорт“

40.

40/14.05.2018

Милена Иванова

Общ.Тополовград

Мл.експерт“АО“

41.

41/14.05.2018

Митка Иванова

Общ.Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство с.Срем

42.

42/14.05.2018

Димитър Михайлов

Общ.Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство с.Княжево

43.

43/14.05.2018

Румяна Миланова

Общ.Тополовград

Ст.експерт“ГРАО“

44.

44/14.05.2018

Светла Люцканова

Общ.Тополовград

Км.наместник-с.Свтелина

45.

45/14.05.2018

Надка Динчева

Общ.Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство с.Хлябово

46.

46/15.05.2018

Гергана Георгиева

Общ.Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство с.Орлов дол

47.

47/15.05.2018

Желязка Попова

Общ.Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство с.Радовец

48.

48/15.05.2018

Велико Гочев

Общ.Тополовград

Км.наместник-с.Кам.река

49.

49/15.05.2018

Маргарита Халваджиева

Общ.Тополовград

Техник“ПУ“

50.

50/15.05.2018

Галина Колева

Общ.Тополовград

Мл.експерт“ОМП“

51.

51/17.05.2018

Роса Михайлова

Общ.Тополовград

Гл.специалист“Озеленител“

52.

52/17.05.2018

Тоня Бакалова

Общ.Тополовград

Нач.отдел“ОбСИР“

53.

53/17.05.2018

Елена Петрова

Общ.Тополовград

Ст.специалист“СД“

54.

54/17.05.2018

Златка Замова

Общ.Тополовград

Спец.“ГТЗЗ“

55.

55/17.05.2018

Даниела Господинова

Общ.Тополовград

Мл.експерт“СД“

56.

56/17.05.2018

Антоанета Христова

Общ.Тополовград

Мл.експерт“СС и Т“

57.

57/17.05.2018

Недялка Узунова

Общ.Тополовград

Гл.спец.“ДОИЖН“

58.

58/17.05.2018

Мариана Стоянова

Общ.Тополовград

Спец.“Завеждащ архивохранилище“

59.

59/17.05.2018

Радка Кадиева

Общ.Тополовград

Спец.“Озеленител“

60.

60/17.05.2018

Катя Петрова

Общ.Тополовград

Ст.спец.“ППОТ“

61.

61/18.05.2018

Жулиета Йорданова

Общ.Тополовград

Технически сътрудник ОбА

62.

62/18.05.2018

Недялка Димитрова

Общ.Тополовград

Технически сътрудник ОбА

63.

63/21.05.2018

Гергана Гинева

Общ.Тополовград

Технически сътрудник ОбА

64.

64/04.06.2018

Дарина Терзиева

Общ.Тополовград

Ст.спец.“Касиер приходи“

65.

65/05.06.2018

Стелиана Димова

Общ.Тополовград

Техн.сътрудник“Касиер приходи“

66.

66/05.06.2018

Вида Костова

Общ.Тополовград

Гл.специалист-счетоводител

67.

67/06.06.2018

Венелина Василева

Общ.Тополовград

Мл.експерт“Младежки дейности и туризъм“

68.

68/06.06.2018

Йовка Янева

Общ.Тополовград

Мл.експерт“Култура,соц.дейности

и здравеопазване“

69.

69/06.06.2018

Красимира Ятакчиева

Общ.Тополовград

Началник отдел“ХСД“

70.

70/06.06.2018

Виолета Господинова

Общ.Тополовград

Гл.експерт“ХСД“

71.

71/06.06.2018

Атанас Гаджев

Общ.Тополовград

Км.наместник-с.Доброселец

72.

72/07.06.2018

Нела Костова

Общ.Тополовград

Ст.спец.“Административно обслужване“-с.Устрем

73.

73/07.06.2018

Надка Забунова

Общ.Тополовград

Спец.“Социална интеграция“

74.

74/07.06.2018

Стефка Костова

Общ.Тополовград

Технически сътрудник

75.

75/07.06.2018

Стоян Стоянов

Общ.Тополовград

Ст.специалист

76.

76/07.06.2018

Ана Димитрова

Общ.Тополовград

Технически сътрудник

77.

77/07.06.2018

Румяна Сеизова

Общ.Тополовград

Технически сътрудник

78.

78/07.06.2018

Георги Киряков

Общ.Тополовград

Мл.експерт“Туризъм“

79.

79/07.06.2018

Павлина Минчева

Общ.Тополовград

Мл.експерт“СДЗЕ“

80.

80/07.06.2018

Калина Люцканова

Общ.Тополовград

Технически сътрудник офис

 81.

81/07.06.2018

Радка Костова

Общ.Тополовград

 Гл.спец."озеленител"

 82.

82/07.06.2018

Господинка Йорданова

Общ.Тополовград

 Специалист"МДТ"

 83.

83/07.06.2018

Станка Керанова

Общ.Тополовград

 Ст.специалист"МДТ"

 84.

84/07.06.2018

Румяна Шекова

Общ.Тополовград

 Специалист"МДТ"

 85.
85/07.06.2018

Катя Господинова

Общ.Тополовград

 Инспектор"ФСДБМДТ"

 86. 86/07.06.2018 Мария Николова

  Общ.Тополовград

 Гл.експерт"счетоводител,разходи"

 87. 87/07.06.2018 Антония Йорданова

Общ.Тополовград

 Мл.специалист"иконом.дейности"

 88. 88/07.06.2018 Радка Цонева

Общ.Тополовград

 Ст.специалист"Касиер"

 89. 89/07.06.2018 Ваня Георгиева

Общ.Тополовград

 Мл.експерт"счетоводство,каса"

 90. 90/07.06.2018 Иван Клюнков

Общ.Тополовград

 Домакин

91. 91/07.06.2018 Елена Димитрова

Общ.Тополовград

 Мл.експерт"Счетоводител"

92. 92/07.06.2018 Марина Иванова

Общ.Тополовград

 Мл.експерт"соц.услуги"

93. 93/07.06.2018 Дарина Терзиева

Общ.Тополовград

 Ст.специалист"касиер,приходи"

94 94/07.06.2018 Ирина Стоянова

Общ.Тополовград

 Ст.специалист"общински пазари"

95 95/07.06.2018 Маргарита Арабаджиева

Общ.Тополовград

Ст.специлист"Счетоводител"

96
96/07.06.2018
Галина Тенева

Общ.Тополовград

Мл.експерт"Публичен изпълнител"

 

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2, част I и част II от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

 

Входящ №/дата/час

Вид на декларацията по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Име и фамилия

Месторабота

Длъжност

1/10.05.2018/15:19

Част I

Част II-изтегли

Диана Лафчиева

Община Тополовград

Гл.експерт“АОЧР“

2/10.05.2018/15:26

Част I

Част II-изтегли

Радостина Дешлиева

Община Тополовград

Директор на Д“УЧРАО“

3/14.05.2018/11:27

Част I

Част II-изтегли

Румяна Миланова

Община Тополовград

Ст.експерт“ГРАО“

4/14.05.2018/13:23

Част I

Част II-изтегли

Митка Иванова

Община Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство

с.Срем

5/15.05.2018/09:35

Част I

Част II-изтегли

Димитър Михайлов

Община Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство

с.Княжево

6/15.05.2018/10:18

Част I

Част II-изтегли

Гергана Георгиева

Община Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство

с.Орлов дол

7/15.05.2018/10:35

Част I

Част II-изтегли

Велико Гочев

Община Тополовград

Км.наместник-с.Кам.река

8/15.05.2018/16:13

Част I

Част II-изтегли

Желязка Попова

Община Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство

с.Радовец

9/17.05.2018/13:28

Част I

Част II-изтегли

Иванка Дойчева

Община Тополовград

Техн.секретар-Кметство

с.Синапово

10/18.05.2018/09:56

Част I

Част II-изтегли

Живка Христова

Община Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство

с.Мрамор

11/25.05.2018/09:44

Част I

Част II-изтегли

Надка Динчева

Община Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство

с.Хлябово

12/29.05.2018/11:19

Част I

Част II-изтегли

Таня Карапачова-Стамова

Община Тополовград

Ст.спец.“Гражданско състояние“

13/30.05.2018/09:12

Част I

Част II-изтегли

Гергана Стоева

Община Тополовград

Спец.“Спортни дейности“

14/30.05.2018/10:02

Част I

Част II-изтегли

Атанаска Михалева

Община Тополовград

Ст.експерт“Образование,

мл.дейности и спорт“

15/01.06.2018/09:48

Част I

Част II-изтегли

Димитрина Узунчева

Община Тополовград

Техн.сътрудник-Кметство с.Орешник

16/01.06.2018/10:08

Част I

Част II-изтегли

Лазарина Лазарова

Община Тополовград

Мл. експерт "Култура и вероизповедание"

17/01.06.2018/14:36

Част I

Част II-изтегли

Мая Янкова-Спасова

Община Тополовград

Мл.експерт “ЧР и ЛС“

18/01.06.2018/15:08

Част I

Част II-изтегли

Милена Иванова

Община Тополовград

Мл.експерт“АО“

19/04.06.2018/08:51

Част I

Част II-изтегли

Татяна Ташева

Община Тополовград

Мл. специалист "Социална интеграция"

20/04.06.2018/09:17

Част I

Част II-изтегли

Костадинка Стоянчева

Община Тополовград

Гл.специалист“ГРАО“

21/04.06.2018/10:43

Част I

Част II-изтегли

Ваня Георгиева

Община Тополовград

Мл.експерт"Счетоводство, каса"           

22/05.06.2018/09:13

Част I

Част II-изтегли

Митко Димитров

Община Тополовград

Гл.експерт“Транспорт“

23/05.06.2018/09:26

Част I

Част II-изтегли

Златка Димитрова

Община Тополовград

Км.наместник-с.Чукарово

24/05.06.2018/10:52

Част I

Част II-изтегли

Кирил Киров

Община Тополовград

Гл.счетоводител ОбА

25/05.06.2018/10:59

Част I

Част II-изтегли

Катя Господинова

Община Тополовград

Инспектор“МДТ“

26/05.06.2018/11:09

Част I

Част II-изтегли

Ирина Семерджиева

Община Тополовград

Началник отдел"ФСДБМДТ"

27/05.06.2018/11:13

Част I

Част II-изтегли

Господинка Йорданова

Община Тополовград

Специалист“МДТ“

28/05.06.2018/11:23

Част I

Част II-изтегли

Румяна Шекова

Община Тополовград

Специалист“МДТ“

29/05.06.2018/11:24

Част I

Част II-изтегли

Станка Керанова

Община Тополовград

Ст.специалист„МДТ“

30/05.06.2018/11:29

Част I

Част II-изтегли

Димитър Семерджиев

Община Тополовград

Ст.сътрудник“Охрана“

31/05.06.2018/11:45

Част I

Част II-изтегли

Елена Димитрова

Община Тополовград

Мл. експерт счетоводител                          

32/05.06.2018/11:46

Част I

Част II-изтегли

Елена Атанасова

Община Тополовград

Деловодител

33/05.06.2018/13:34

Част I

Част II-изтегли

Теню Тенев

Община Тополовград

Гл.лесничей

34/05.06.2018/13:40

Част I

Част II-изтегли

Силвия Демерджиева

Община Тополовград

Архивар ОбС

35/05.06.2018/13:56

Част I

Част II-изтегли

Таня Щерева

Община Тополовград

Ст.специалист ОбС

36/05.06.2018/13:56

Част I

Част II-изтегли

Вида Костова

Община Тополовград

Гл.специалист-счетоводител

37/05.06.2018/14:00

Част I

Част II-изтегли

Галина Тенева

Община Тополовград

Мл.експерт „Публичен изпълнител“

38/05.06.2018/14:09

Част I

Част II-изтегли

Веселина Андонова

Община Тополовград

Специалист ОбС

39/05.06.2018/14:19

Част I

Част II-изтегли

Станко Станков

Община Тополовград

Гл.счетоводител Звено"С.У"

40/05.06.2018/14:39

Част I

Част II-изтегли

Миглена Рашева

Община Тополовград

Мл. експерт „ ППМС“         

41/05.06.2018/14:41

Част I

Част II-изтегли

Маргарита Шивачева

Община Тополовград

Ст.спец.деловодство

42/05.06.2018/14:52

Част I

Част II-изтегли

Марина Иванова

Община Тополовград

Мл. експерт соц.услуги                               

43/05.06.2018/14:57

Част I

Част II-изтегли

Дарина Терзиева

Община Тополовград

Ст.спец.“Касиер приходи“

44/05.06.2018/15:02

Част I

Част II-изтегли

Иван Клюнков

Община Тополовград

Домакин

45/05.06.2018/15:13

Част I

Част II-изтегли

Милена Якъпова

Община Тополовград

Мл.експерт“НРПП“

46/05.06.2018/15:22

Част I

Част II-изтегли

Лиляна Гаджева

Община Тополовград

Техн.сътрудник „Гише“ Д“УЧРАО“

47/05.06.2018/15:45

Част I

Част II-изтегли

Тоня Бакалова

Община Тополовград

Нач.отдел“ОбСИР“

48/05.06.2018/15:53

Част I

Част II-изтегли

Антония Йорданова

Община Тополовград

Спец. икономически дейности

49/05.06.2018/16:16

Част I

Част II-изтегли

Антоанета Димитрова

Община Тополовград

Секретар

50/05.06.2018/16:21

Част I

Част II-изтегли

Красимира Атанасова

Община Тополовград

Нач.отдел“ ППУТ“

51/05.06.2018/16:39

Част I

Част II-изтегли

Роса Михайлова

Община Тополовград

Гл.специалист“Озеленител“

52/06.06.2018/09:03

Част I

Част II-изтегли

Стелиана Димова

Община Тополовград

Техн.сътрудник“Касиер приходи“

53/06.06.2018/09:56

Част I

Част II-изтегли

Атанас Гаджев

Община Тополовград

Км.наместник-с.Доброселец

54/06.06.2018/10:23

Част I

Част II-изтегли

Мариана Стоянова

Община Тополовград

Спец.“Завеждащ архивохранилище“

55/06.06.2018/10:30

Част I

Част II-изтегли

Галина Иванова

Община Тополовград

Ст.спец.“ППУТ“

56/06.06.2018/11:11

Част I

Част II-изтегли

Мария Николова

Община Тополовград

Главен експерт

57/06.06.2018/11:32

Част I

Част II-изтегли

Пламена Добрева

Община Тополовград

Специалист „Районен техник“

58/06.06.2018/13:25

Част I

Част II-изтегли

Виолета Господинова

Община Тополовград

Гл.експерт“ХСД“

59/06.06.2018/13:28

Част I

Част II-изтегли

Радка Костова

Община Тополовград

Гл.спец.“Озеленител“

60/06.06.2018/13:30

Част I

Част II-изтегли

Красимира Ятакчиева

Община Тополовград

Началник отдел“ХСД“

61/06.06.2018/13:46

Част I

Част II-изтегли

Ирина Илиева

Община Тополовград

Ст.спец.“ППУТ“

62/06.06.2018/14:57

Част I

Част II-изтегли

Христина Калпакова

Община Тополовград

Касиер-счетоводство Звено“Социални услуги“

63/06.06.2018/15:06

Част I

Част II-изтегли

Венелина Василева

Община Тополовград

Мл.експерт“Младежки

дейности и туризъм“

64/06.06.2018/15:47

Част I

Част II-изтегли

Йовка Янева

Община Тополовград

Мл.експерт“Култура,соц.

дейности и здравеопазване“

65/06.06.2018/16:49

Част I

Част II-изтегли

Светла Люцканова

Община Тополовград

Км.наместник-с.Свтелина

66/07.06.2018/08:37

Част I

Част II-изтегли

Стефка Костова

Община Тополовград

Технически сътрудник

67/07.06.2018/09:01

Част I

Част II-изтегли

Калина Люцканова

Община Тополовград

Технически сътрудник офис

68/07.06.2018/09:10

Част I

Част II-изтегли

Надка Забунова

Община Тополовград

Спец.“Социална интеграция“

69/07.06.2018/09:56

Част I

Част II-изтегли

Жулиета Йорданова

Община Тополовград

Технически сътрудник ОбА

70/07.06.2018/10:11

Част I

Част II-изтегли

Недялка Димитрова

Община Тополовград

Технически сътрудник ОбА

71/07.06.2018/10:36

Част I

Част II-изтегли

Стоян Стоянов

Община Тополовград

Ст.специалист

72/07.06.2018/10:39

Част I

Част II-изтегли

Румяна Сеизова

Община Тополовград

Технически сътрудник

73/07.06.2018/11:03

Част I

Част II-изтегли

Златка Замова

Община Тополовград

Спец.“ГТЗЗ“

74/07.06.2018/11:04

Част I

Част II-изтегли

Георги Киряков

Община Тополовград

Мл.експерт“Туризъм“

75/07.06.2018/11:12

Част I

Част II-изтегли

Даниела Господинова

Община Тополовград

Мл.експерт „СД“

76/07.06.2018/13:20

Част I

Част II-изтегли

Павлина Минчева

Община Тополовград

Мл.експерт“СДЗЕ“

77/07.06.2018/14:42

Част I

Част II-изтегли

Антоанета Христова

Община Тополовград

Мл.експерт“СС и Т“

78/07.06.2018/15:48

Част I

Част II-изтегли

Ана Димитрова

Община Тополовград

Технически сътрудник

79/07.06.2018/16:22

Част I

Част II-изтегли

Елена Петрова

Община Тополовград

Ст.специалист“СД“

80/07.06.2018/16:30

Част I

Част II-изтегли

Радка Цонева

Община Тополовград

Ст.специалист „Касиер“

81/08.06.2018/08:29

Част I

Част II-изтегли

Недялка Узунова

Община Тополовград

Гл.спец.“ДОИЖН“

82/08.06.2018/08:39

Част I

Част II-изтегли

Нела Костова

Община Тополовград

Ст.спец.“Админ. обслужване“-с.Устрем

83/08.06.2018/09:31

Част I

Част II-изтегли

Гинка Саламурова

Община Тополовград

Спец.“Канцелария на кмета“

84/08.06.2018/16:19

Част I

Част II-изтегли

Иван Замов

Община Тополовград

Мл.експерт“ОМП“

85/08.06.2018/16:25

Част I

Част II-изтегли

Маргарита Арабаджиева

Община Тополовград

Ст.специалист,счетоводител

 

 

 

           

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Времето в Тополовград

Тополовград в google maps

Посетители

699009
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
136
299
136
696836
6487
10774
699009

Вашето IP: 207.46.13.147
Час: 2019-05-19 17:07:44

opak