Начало

Обява за подбор на потребители от община Тополовград за ползване на почасови мобилни интегрирани услуги, във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичния взрив на заболяването от вируса COVID-19 и осигуряване на достъп до услуги

Категория: Новини
Публикувана на Петък, 10 Април 2020 10:04
Написана от общ.Тополовград
Посещения: 23
Големина на шрифта

e.soc.fond    МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАrazvitie chov resursi-logo

 

 


 

О Б Я В А

 

Във връзка с подписано Допълнително споразумение към Договор № BG05M9OP001-2.040-0008-С01 „Патронажна грижа в община Тополовград“, по Компонент 3, ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

 

О Б Я В Я В А

 

Процедура за подбор на потребители от община Тополовград за ползване на почасови мобилни интегрирани услуги, във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичния взрив на заболяването от вируса COVID-19 и осигуряване на достъп до услуги на уязвими лица, вкл. хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период. Целевата група е следната:

-          възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

-          хора с увреждания и техните семейства;

-    хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID;

Патронажната грижа ще включва следните услуги:

- Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите);

- заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);

           

        Заявено желание от кандидат-потребителите ще се приема в периода от 13.04.2020 г. до приключване на проектните дейности – м. декември 2020 г., всеки работен ден от 8.00 часа до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа, на телефон:0886422402.

             За контакти: Милена Якъпова - тел: 0886422402

 


 

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси“2014-2020,приоритетна ос 2"Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване"Договор BG05M9OP001-2.101-0001-С01"Патронажна грижа в община Тополовград"

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд