Начало

Кметът на община Тополовград – Божин Божинов подписа договор за субсидия по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция в МРРБ гр.София

Категория: Новини
Публикувана на Сряда, 27 Ноември 2019 10:44
Написана от общ.Тополовград
Посещения: 19
Големина на шрифта

 interreg IPA                                        es logo

Проект „Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Буюккаръщъран чрез по-добро представяне на културното наследство“,реф. № CB005.2.21.083

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция.

 

На 20.11.2019г. Кметът на община Тополовград – Божин Божинов подписа договор за субсидия по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция в Министерство на регионалното развитие и благоустройството в гр. София, България. Кметът на общината заедно със своя колега, кметът на Община Буюккаръщъран , Р.Турция получиха договор за безвъзмездна финансова помощ по програма Интеррег – ИПП ТГС България – Турция 2014 – 2020 за финансиране на проект „Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Буюккаръщъран чрез по-добро представяне на културното наследство“, реф. № CB005.2.21.083.
Главните дейности по проекта са свързани с основен ремонт на сградата на Читалище “Св. Св. Кирил и Методий - 1894” - Тополовград, където се организират национални и международни събития от културния календар на Тополовград и ремонт и оборудване на многофункционална зала в Центъра за Култура и Изкуства Буюккаръщъран, сцена за събития в Буюккаръщъран. Съпътстващи дейности са управление на проекта, информация и публичност, надзор на строителството и официални откривания на обектите на интервенция.
Общата стойност на проекта възлиза на 419 332.70 евро, от които 220 925.13 евро за Община Тополовград и 198 407.57 евро за Община Буюккаръщъран. Дейностите по проекта ще имат за резултат подобряване на условията и инфраструктурата, свързана с културния туризъм в трансграничния регион на Буюккаръщъран и Тополовград, популяризиране на културното наследство на трансграничния регион на двете съседни държави, повишаване на туристическата привлекателност на района, развитие на устойчив туризъм, който ще осигури добър бизнес климат, заетост, по-малко бедност, по-малко миграция и обезлюдяване.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Тополовград и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.